User Tools

Site Tools


bellasf1017

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1017 [2018/12/18 07:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thành phố ở Texas, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Fairfield </b> là một thành phố ở quận Freestone, Texas, Hoa Kỳ. Dân số là 2.951 tại tổng điều tra dân số năm 2010, <sup id="​cite_ref-Census_2010_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ giảm so với 3.094 tại tổng điều tra dân số năm 2000. Nó là trụ sở của quận Freestone <sup id="​cite_ref-GR6_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ và được thành lập vào năm 1851. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Fairfield nằm ở trung tâm của quận Freestone tại [19659008] 31 ° 43′19 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 96 ° 9′29 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 31.72194 ° N 96.15806 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 31.72194; -96,15806 [19659013] (31,721940, -96,​158011). [19659014] Interstate 45 đi qua phía tây của thành phố, lãnh đạo bắc 88 dặm (142 km) đến Quốc tế Dallas và phía nam 152 dặm (245 km) đến Houston. Truy cập là từ thoát 197 và 198. Hoa Kỳ Route 84 chạy trực tiếp thông qua thành phố, lãnh đạo phía đông 35 dặm (56 km) đến Palestine và phía tây 63 dặm (101 km) để Waco. Texas State Highway 75 (Fairway) đi qua Mỹ 84 vào cuối phía tây của trung tâm thành phố, và dẫn về phía tây bắc 14 dặm (23 km) để Streetman và nam 9 dặm (14 km) nghiêng về Dew.  </​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích 5,4 dặm vuông (14,1 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 0.004 dặm vuông (0,01 km <sup> 2 </​sup>​),​ hoặc 0,07%, là nước. <sup id="​cite_ref-Census_2010_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ năm 2000, có 3.094 người, 1.235 hộ gia đình và 791 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 685,6 người trên mỗi dặm vuông (264,9 / km²). Có 1.431 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 317,1 trên mỗi dặm vuông (122,5 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 71,46% da trắng, 21,43% người Mỹ gốc Phi, 0,26% người Mỹ bản địa, 0,68% người châu Á, 4,65% từ các chủng tộc khác và 1,52% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 10,50% dân số.  </​p><​p>​ Có 1.235 hộ gia đình trong đó 30,7% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 46,2% là vợ chồng sống chung, 13,5% có chủ hộ là nữ không có chồng và 35,9% không có gia đình. 32,7% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 17,2% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,41 và quy mô gia đình trung bình là 3,06.  </​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 26,3% ở độ tuổi 18, 8,8% từ 18 đến 24, 25,9% từ 25 đến 44, 20,5% từ 45 đến 64 và 18,6% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 37 tuổi. Cứ 100 nữ giới thì có 92,3 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 87,6 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 28.636 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 40.871 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 29,643 so với $ 15,887 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 16.308 đô la. Khoảng 14,1% gia đình và 18,2% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 20,4% những người dưới 18 tuổi và 22,8% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​ul><​li>​ Tony Brackens, chơi bóng đá đại học cho Texas Longhorns và chơi trong NFL cho giải đấu Jaguars </​li> ​ <li> Louis Ray Cheek, Jr. Ngày 6 tháng 10 năm 1964 tại Galveston, Texas), lineman tấn công trong Liên đoàn bóng đá quốc gia cho Miami Dolphins, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles và Green Bay Packers. Ông chơi bóng đá đại học tại Đại học Texas A &amp; M và được phác thảo trong vòng thứ tám của dự thảo NFL năm 1988. </​li> ​ <li> Kenny Dorham, nghệ sĩ kèn jazz </​li> ​ <li> Mary Munger, cùng với chồng Robert, đã phát minh ra hệ thống Munger của bông gòn <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​ [9] </​sup>​ </​li> ​ <li> Nanceen Perry, thành viên đội tuyển Mỹ cho Thế vận hội 2000 Sydney </​li> ​ <li> Winfred Tubbs, chơi bóng đá đại học cho Texas Longhorns và chơi ở NFL cho New Orleans Saints và San Francisco 49ers [19659031] Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Thành phố được phục vụ bởi Khu trường học độc lập Fairfield. Navarro College cung cấp các lớp học quanh năm tại Trung tâm Hướng nghiệp &amp; Kỹ thuật Navarro College tại cơ sở của trường dành cho sinh viên đại học và sau đại học. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Climate </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Khí hậu ở khu vực này được đặc trưng bởi mùa hè nóng ẩm và nói chung là mùa đông ôn hòa đến mát mẻ. Theo hệ thống phân loại khí hậu Köppen, Fairfield có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, viết tắt là &​quot;​Cfa&​quot;​ trên bản đồ khí hậu. <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-GR2-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFairfield%2C+Texas"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị tên Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFairfield%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census_2010-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Số nhận dạng địa lý: Dữ liệu hồ sơ địa lý năm 2010 (G001) thành phố, Texas &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 6 tháng 9, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Fairfield+city%2C+Texas&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FG001%2F1600000US4825104&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFairfield%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR6-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một quận&​quot;​. Hiệp hội các quốc gia. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFairfield%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book"><​i>​ Một đài tưởng niệm và lịch sử tiểu sử của Navarro, Henderson, Anderson, Đá vôi, Freestone và Leon, Texas </i>. Chicago: Công ty xuất bản Lewis. 1893. tr. 420 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 28 tháng 9 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=A+Memorial+and+Biographical+History+of+Navarro%2C+Henderson%2C+Anderson%2C+Limestone%2C+Freestone+and+Leon+Counties%2C+Texas&​rft.place=Chicago&​rft.pages=420&​rft.pub=Lewis+Publishing+Company&​rft.date=1893&​rft_id=http%3A%2F%2Ftexashistory.unt.edu%2Fark%3A%2F67531%2Fmetapth46827%2Fm1%2F420%2Fsizes%2Fl%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFairfield%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFairfield%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFairfield%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFairfield%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Mann, Sally (2016). <i> Giữ yên: một cuốn hồi ký với những bức ảnh </i>. Ít, Brown và Công ty. trang 314 vang317. Sê-ri 980-0-316-24775-7. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Hold+still+%3A+a+memoir+with+photographs&​rft.pages=314-317&​rft.pub=Little%2C+Brown+and+Company&​rft.date=2016&​rft.isbn=978-0-316-24775-7&​rft.aulast=Mann&​rft.aufirst=Sally&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFairfield%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Trung tâm Hướng nghiệp &amp; Kỹ thuật Navarro College tại Fairfield </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Tóm tắt khí hậu cho Fairfield, Texas </​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​         <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1272 ​ Cached time: 20181212041021 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.680 seconds ​ Real time usage: 0.846 seconds ​ Preprocessor visited node count: 5151/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 132759/​2097152 bytes  Template argument size: 11824/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 24631/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.262/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 7.3 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 670.308 1 -total ​  ​54.78% 367.215 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​33.96% 227.609 1 Template:​Infobox ​  ​12.98% 86.982 7 Template:​Cite_web ​  9.19% 61.591 1 Template:​Short_description ​  7.60% 50.977 8 Template:​Convert ​  7.46% 50.038 15 Template:​Rnd ​  6.97% 46.742 3 Template:​Infobox_settlement/​areadisp ​  6.57% 44.042 3 Template:​Navbox ​  6.21% 41.618 5 Template:​Infobox_settlement/​impus ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​135903-0!canonical and timestamp 20181212041020 and revision id 859661059 ​  ​--> ​ </​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Nên chọn mua ghế sofa có gam màu gì cho phòng khách nhỏ hẹp 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<p style="​text-align:​ justify"><​strong>​Bàn ghế sofa luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của đông đảo gia đình việt trong việc bài trí nội thất phòng khách. Tuy nhiên sự ưu tiên đó sẽ gắn liền với thách thức nếu không gian phòng khách có diện tích nhỏ hẹp. Do đó khi chọn sofa cho phòng khách nhỏ hẹp bạn cần có sự lưu ý đặc biệt hơn.</​strong></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify"><​img class="​size-full wp-image-509 aligncenter"​ src="​http://​sofachoose.com/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​nen-chon-mua-ghe-sofa-co-gam-mau-gi-cho-phong-khach-nho-hep-1.jpg"​ alt="​nen-chon-mua-ghe-sofa-co-gam-mau-gi-cho-phong-khach-nho-hep-1"​ width="​650"​ height="​383"​ /></​p> ​ <p style="​text-align:​ center"><​em>​Bài trí sofa phòng khách</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Để chọn mua <​strong>​sofa</​strong>​ cho phòng khách nhỏ hẹp bạn nên lưu ý đến nhiều yếu tố khác nhau như kiểu dáng, kích thước, chất liệu… trong đó không thể không nhắc tới màu sắc- một yếu tố có ý nghĩa quan trọng không nhỏ góp phần đem lại một không gian phòng khách rộng rãi , thoáng mát hơn . Đối với không gian phòng khách nhỏ hẹp bạn nên lựa chọn những bộ ghế sofa có màu sắc như trắng sữa, kem, vàng nhạt, xanh ngọc bích… Đây đều là những gam màu pastel có đặc điểm chung là sự nhẹ nhàng , dịu mát, tạo cho bạn cảm giác không gian phòng khách như được mở rộng hơn.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Bạn không nên chọn mua <​strong>​sofa cho phong khach nho</​strong>​ có những gam màu quá sặc sỡ như đỏ, cam, hồng... tạo cảm giác nóng nức, bí bách, chật chội… hay những gam màu quá trầm như nâu , vàng đất, tím than…sẽ khiến cho khôn gian phòng khách ngôi nhà bạn trở nên u tối, không có được cảm giác thoáng mát.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Ngoài ra việc lựa chọn những gam màu nhẹ nhàng nêu trên còn giúp cho bạn dễ dàng hơn trong việc kết hợp với những vật dụng nội thất khác, đem lại độ hài hòa cao cho không gian phòng khách ngôi nhà bạn, đảm bảo tính thẩm mỹ cao, thể hiện được bạn là người có con mắt tinh tế.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Lựa chọn những bộ ghế sofa có màu sắc nhẹ nhàng là lựa chọn khá an toàn, tuy nhiên thường gây ra sự nhàm chán cho không gian. Do vậy, bạn nên cần biết tạo điểm nhấn bằng những món đồ trang trí nhỏ như gối ôm hay hoa tươi để khu tiếp khách thêm phần ấn tượng. Bạn cũng nên chú ý đến việc phối kết hợp ghế sofa với thảm trải nhà, sơn tường là những gam màu chủ đạo, chi phối mạnh đến kết cấu không gian.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​ <img class="​alignnone size-full wp-image-508"​ src="​http://​sofachoose.com/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​nen-chon-mua-ghe-sofa-co-gam-mau-gi-cho-phong-khach-nho-hep-2.jpg"​ alt="​nen-chon-mua-ghe-sofa-co-gam-mau-gi-cho-phong-khach-nho-hep-2"​ width="​1100"​ height="​733"​ /></​p> ​ <p style="​text-align:​ center"><​em>​Sofa phòng khách</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Có thể nói rằng việc lựa chọn màu sắc sofa như thế nào góp phần không nhỏ vào việc thiết lập không gian phòng khách ngôi nhà bạn, nhất là đối với những không gian phòng khách nhỏ hẹp nên bạn cần thực sự lưu ý đến vấn đề này. Chọn mua <​strong>​ghế sofa</​strong>​ có gam màu phù hợp không những góp phần nới rộng không gian mà còn tạo sự thuận tiện trong phối kết hợp với các món đồ nội thất trong phòng khách gia đình.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify"></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify"></​p>​ 
 +Nên chọn mua ghế sofa có gam màu gì cho phòng khách nhỏ hẹp
bellasf1017.txt · Last modified: 2018/12/18 07:22 (external edit)