User Tools

Site Tools


bellasf1022

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1022 [2018/12/18 08:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​ Flygirl </b> (đôi khi đánh vần là Fly Girl hoặc Fly-Girl) là một nữ siêu anh hùng được xuất bản bởi Archie Comics. ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Publication_history">​ Lịch sử xuất bản </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Ngoài việc xuất hiện trong tiêu đề của Fly trong thập niên 1960, cô còn xuất hiện trong truyện ngắn trong các tựa Archie khác <i> Pep Comics </i> (# 153, 155, 156, 158) và <i> Truyện tranh cười </i> (# 136, 137, 143).  </​p><​p>​ Vào giữa những năm 1960 của Radio Comics / Mighty Comics, Flygirl xuất hiện trong cả <i> Fly-Man </i> và <i> Mighty Crusaders </​i>​. ​ .  </​p><​p>​ Năm 2009, sau <i> Khủng hoảng cuối cùng </​i>​nhà xuất bản DC Comics đã sử dụng các sự kiện thay đổi thực tế của bộ truyện để đồng hóa các nhân vật của một số nhà xuất bản không còn tồn tại khác (anh hùng Red Circle, Đại lý THUNDER và các nhân vật của Milestone Media) vào vũ trụ của riêng họ. Vì Archie Comics không còn sở hữu quyền đối với Fly, DC không thể sử dụng nhân vật này, và thay vào đó anh được thay thế bởi Flygirl. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Fictional_character_biography">​ Tiểu sử nhân vật hư cấu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Kim Brand là một nữ diễn viên được The Fly giải cứu khỏi cú ngã từ cửa sổ khách sạn trong số 13 của <i> Cuộc phiêu lưu của con ruồi </i>. Kim đã yêu siêu anh hùng. Khi một kẻ thù của Fly sắp xếp hai tội ác đồng thời, lý do rằng anh hùng không thể ở hai nơi cùng một lúc, Turan, một trong những Người bay, đã xuất hiện với Kim trong số 14.  </​p><​p>​ Turan, người đã trao cho Tommy Troy sức mạnh để trở thành Con ruồi, đã trao cho Kim một chiếc nhẫn có biểu tượng hình con ruồi. Bằng cách xoa chiếc nhẫn và nói &​quot;​Tôi ước mình là Flygirl&​quot;,​ cô ấy đã trao đổi cơ thể với kích thước của Fly People và trở thành một nữ siêu anh hùng đắt giá. Để trở về bản sắc của chính mình, tất cả những gì cô phải làm là thốt ra tên của mình. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​DC_Universe">​ Vũ trụ DC </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Flygirl xuất hiện chính thức Vũ trụ DC của mình trong số cuối cùng của <i> Web </i>. Phiên bản mới của Kim Brand không có sức mạnh thần bí nào: thay vào đó, cô là một người vỡ mộng <i> Máy chủ web </​i>​một trong những ứng viên đã nhận được một đơn kiện được cung cấp bởi The Web để đổi lấy tội ác dưới quyền nhượng quyền của anh ta.  </​p><​p>​ Nửa chừng trong quá trình đào tạo của mình, Kim Brand bỏ cuộc, giữ lại bộ đồ nhưng sửa đổi đáng kể để tăng sức mạnh chiến đấu và loại bỏ mọi thương hiệu kết nối cô khỏi nhượng quyền <i> Máy chủ web </i>. Kim sau đó chọn đổi tên mình <i> Fly-Girl </​i>​và chiến đấu với tội phạm solo. Khi Bác sĩ Zadar quản lý để điều khiển từ xa tất cả các bộ quần áo <i> Máy chủ web </​i>​hãy lưu lại bộ đồ ban đầu của John Raymond và Fly-Girl đã được trang bị lại rất nhiều, John Raymond tìm kiếm sự giúp đỡ của cô ấy, cho cô ấy quyền giữ bộ đồ được trang bị lại cho chính mình, thay vì kiện cô ấy về những sửa đổi trái phép đối với phần cứng và phần mềm độc quyền, để đổi lấy sự hợp tác. Fly-Girl, lúc đầu bị xúc phạm bởi sự tống tiền, sẵn sàng chấp nhận và tích cực hợp tác để giải phóng các Host của mình. ​ . Trong khi họ đang tranh cãi, cả hai đều được phác thảo vào Mighty Crusaders mới được thành lập </​i>​cùng với The Comet, Inferno, The Shield và War Eagle. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​New_Crusaders">​ New Crusaders </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span><​span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Vào năm 2012, trong các trang của <i> New Crusaders </i> do Archie Comics xuất bản dưới dấu ấn Red Circle của họ, lớp áo của Fly Girl đã được chuyển cho con gái của Kelly Brand là Kelly Brand. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Powers_and_abilities">​ Sức mạnh và khả năng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Trong lần xuất hiện đầu tiên của Archie Comics về nhân vật, Fly-Girl sở hữu cùng một đội hình của các loài côn trùng có chủ đề ma thuật như The Fly: bất cứ sức mạnh nào côn trùng trên thế giới sở hữu nhân với số lượng thứ n. Sau đó, cả hai nhân vật đều có khả năng phát triển theo tỷ lệ nhà chọc trời hoặc giảm kích thước của một con côn trùng. Những sức mạnh mới này vẫn tồn tại trong suốt phần còn lại của Archie Series nhưng đã bị bỏ qua trong cuộc chạy Red Circle. ​ </​p><​p>​ Hóa thân thành DC-Fly Fly Girl của DC Comics không có siêu năng lực vốn có, mang lại cho cô <b> Kim Brand </b> sức mạnh của một phụ nữ trẻ khi tham gia tập thể dục thể thao từ trung bình đến vất vả. Thay vào đó, cô dựa vào một bộ đồ công nghệ công khai. Theo thiết kế ban đầu của bộ đồ <i> Máy chủ web # 22 </​i>​cô đã được trao khi chấp nhận chương trình <i> Máy chủ web </​i>​bộ đồ của cô ban đầu được ban cho một số khả năng, bao gồm nhưng không giới hạn trong chuyến bay, áo giáp chống đạn, giao diện HUD được kết nối với thiết bị theo dõi GPS và tăng cường sức mạnh., <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ cùng với liên kết lên tới <i> Web Lair </​i>​cho phép Web theo dõi cô ấy và vô hiệu hóa sức mạnh của cô ấy. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​p><​p>​ Tuy nhiên, bị vỡ mộng bởi toàn bộ chương trình <i> Máy chủ web </​i>​Brand đã điều chỉnh lại bộ đồ của mình, mang lại diện mạo mới, xóa bỏ khả năng liên kết và tăng cường sức mạnh vật lý của nó tăng cường. Cô cũng được hiển thị mang theo vũ khí laser cầm tay.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​ Web </i> (Tập 3) # 10 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​ Web </i> vol. 3, # 1 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​ Web </i> tập. 3, # 3 </​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1247 ​ Cached time: 20181128034939 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.136 seconds ​ Real time usage: 0.163 seconds ​ Preprocessor visited node count: 701/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 26322/​2097152 bytes  Template argument size: 1134/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 8/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 0/20  Unstrip post‐expand size: 804/5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 0/400  Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 1.31 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 111.852 1 -total ​  ​66.78% 74.700 1 Template:​Infobox_comics_character ​  ​54.06% 60.470 1 Template:​Infobox ​  ​22.17% 24.794 1 Template:​Archie_Comics_characters ​  ​20.13% 22.519 3 Template:​Navbox ​  8.55% 9.559 1 Template:​Reflist ​  4.51% 5.046 1 Template:​Archie_Comics_characters/​Clear ​  4.01% 4.488 1 Template:​Template_other ​  3.74% 4.185 6 Template:​Comics_infobox_sec ​  2.37% 2.647 1 Template:​Main_other ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​809020-0!canonical and timestamp 20181128034939 and revision id 836845078 ​  ​--> ​ </​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Cách chọn ghế sofa da thật bạn nên biết 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +Trong các dòng sofa hiện nay thì các mẫu <​strong>​sofa da</​strong>​ thật luôn được khách hàng ưu ái lựa chọn bởi chất liệu cũng như kiểu dáng, màu sắc. Tuy nhiên cũng không ít người vì lợi nhuận hoặc nắm được tâm lí của người mua hàng mà bày bán những mẫu sofa không đúng chất lượng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những bí quyết chọn mua <​strong>​sofa phòng khách</​strong>​ da thật dưới đây nhé.  <img class="​aligncenter size-full wp-image-1915"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​cach-chon-ghe-sofa-da-ban-nen-biet.-1.jpg"​ alt=" width="​800"​ height="​483"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Ghế sofa da thật mang vẻ đẹp sang trọng</​em></​p> ​ <​strong>​Kiểm tra chất liệu bọc ghế sofa da</​strong> ​ Chất liệu bọc sofa da thật chính là phần đắt giá và quan trọng nhất mà bạn cần chú ý khi chọn mua. Rất nhiều người không biết cách phân biệt giữa da thật với gia giả bởi hiện nay việc làm giả rất công phu, tỷ mỷ. Bạn hãy học cách kiểm tra chất liệu vải bọc nhé.  Trước hết khi quyết định mua bạn cần quan sát bề mặt da thật kỹ. Những dòng da giả thường có độ bóng và sáng hơn da thật. Còn nếu da thật chúng sẽ hơi mềm mại, có được nét nhẹ nhàng tự nhiên, trên bề mặt da sẽ có những lỗ li ti, sần sùi. Hơn nữa khi khi sờ vào bề mặt da bạn sẽ không có cảm giác mát lạnh như các loại sofa da giả dù ngay giữa màu đông. <​strong>​Sofa</​strong>​ da thật luôn có nhiệt độ nhất định. ​ <​strong>​Kiểm tra kĩ phần khung ghế sofa</​strong> ​ Khung ghế sofa bộ phận ở bên trong và khó có thể quan sát được nhưng nó lại có ý nghĩa nâng đỡ, giúp hình thành nên sofa. Chính vì vậy khung ghế chắc chắn và vững chãi sẽ mang đến sự bền lâu, kiểu dáng sang trọng cho nội thất. Còn chiếc khung yếu sẽ làm cho sofa nhanh chóng bị xuống cấp,hư hỏng. Chính vì vậy khi chọn mua sofa da thật bạn cần phải nâng ghế lên xem có phát ra tiếng kêu gì không, phải tìm hiểu kĩ nhà cung cấp về vật liệu làm khung gỗ này,​… ​ <img class="​aligncenter size-full wp-image-1914"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​cach-chon-ghe-sofa-da-ban-nen-biet.-2.jpg"​ alt=" width="​1430"​ height="​647"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Sofa phòng khách da thật</​em></​p> ​ <​strong>​Trọng lượng của ghế sofa</​strong> ​ Ghế sofa càng nặng chứng tỏ vật liệu bên trong như khung gỗ, tay vịn,… càng tốt. Chính vì vậy khi chọn mua bạn nên nhấc thử ghế sofa, kiểm tra trọng lượng của chúng để có thể biết được chất lượng của ghế. ​ <​strong>​Kiểm tra đường chỉ may</​strong> ​ Sofa da thật không những đẹp về chất liệu da mà còn phải khéo léo ở các đường chỉ may. Đường chỉ càng chắc chắn và cẩn thận thì mang đến độ bền lâu. Còn những đường chỉ sần sùi, bỏ chỗ hay thừa ra ngoài sẽ tạo cơ hội cho sự hu hỏng xuất hiện. Khi chọn mua sofa đẹp bạn cần quan sát kĩ đường nét, chất liệu, đường may để biết được chất lượng của sản phẩm. Thông thường những chiếc sofa đắt tiền thường được may rất cầu kì và hoàn hảo. ​ Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp bạn chọn mua được sofa đẹp da thật và sang trọng cho không gian phòng khách nhà mình. ​ &​nbsp; ​ &​nbsp; ​ &​nbsp;​ 
 +Cách chọn ghế sofa da thật bạn nên biết </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
bellasf1022.txt · Last modified: 2018/12/18 08:49 (external edit)