User Tools

Site Tools


bellasf1027

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1027 [2018/12/18 08:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div> ​ <​p><​b>​ FYI </b> (cách điệu là <b> fyi, </b>) là một kênh truyền hình cáp và vệ tinh kỹ thuật số của Mỹ, thuộc sở hữu của A &amp; E Networks, một liên doanh mạng cáp giữa công ty con của Tập đoàn truyền hình Disney ABC của The Walt Công ty Disney và Truyền thông Hearst (mỗi người sở hữu 50%). Mạng có tính năng lập trình lối sống, với sự pha trộn của thực tế, ẩm thực, cải tạo nhà và loạt trang điểm. ​ </​p><​p>​ Mạng ban đầu được ra mắt vào năm 1999 với tên <b> Kênh tiểu sử </​b>​như một nhánh của A &amp; E và được đặt tên theo loạt phim truyền hình của nó <i> Tiểu sử </i>. Như vậy, ban đầu nó có các chương trình thực tế, chẳng hạn như chạy lại tên của nó. Khi A &amp; E chuyển trọng tâm sang loạt phim truyền hình và phim truyền hình thực tế, Biography Channel trở thành ngôi nhà cho một số loạt phim bị thay thế bởi mạng lưới hàng đầu (bao gồm cả <i> Biography </​i>​),​ nhưng chuyển sang loạt phim định hướng thực tế trong 2007 và được đổi tên thành đơn giản là <b> Bio </b>. Vào giữa năm 2014, kênh được đổi tên thành FYI.  </​p><​p>​ FYI có sẵn cho 69,0 triệu hộ gia đình ở Mỹ kể từ tháng 1 năm 2016. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​The_Biography_Channel">​ Kênh tiểu sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tmulti tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​129px;​max-width:​129px"><​div class="​tsingle"​ style="​margin:​1px;​width:​127px;​max-width:​127px"><​div class="​thumbimage"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​5d/​The_Biography_Channel_2000.svg/​125px-The_Biography_Channel_2000.svg.png"​ width="​125"​ height="​63"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​5d/​The_Biography_Channel_2000.svg/​188px-The_Biography_Channel_2000.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​5d/​The_Biography_Channel_2000.svg/​250px-The_Biography_Channel_2000.svg.png 2x" data-file-width="​58"​ data-file-height="​29"/></​div><​p>​ Logo ban đầu được sử dụng từ 1999 đến 2001. </​p></​div><​div class="​tsingle"​ style="​margin:​1px;​width:​127px;​max-width:​127px"><​div class="​thumbimage"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Biography_Channel_%281999-2007%29_logo.svg/​125px-Biography_Channel_%281999-2007%29_logo.svg.png"​ width="​125"​ height="​54"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Biography_Channel_%281999-2007%29_logo.svg/​188px-Biography_Channel_%281999-2007%29_logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Biography_Channel_%281999-2007%29_logo.svg/​250px-Biography_Channel_%281999-2007%29_logo.svg.png 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​130"/></​div><​p>​ Logo thứ hai được sử dụng từ 2001 đến 2007 </​p></​div><​div class="​tsingle"​ style="​margin:​1px;​width:​127px;​max-width:​127px"><​div class="​thumbimage"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​The_Biography_Channel.svg/​125px-The_Biography_Channel.svg.png"​ width="​125"​ height="​55"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​The_Biography_Channel.svg/​188px-The_Biography_Channel.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​The_Biography_Channel.svg/​250px-The_Biography_Channel.svg.png 2x" data-file-width="​2251"​ data-file-height="​989"/></​div><​p>​ Logo thứ ba được sử dụng từ 2007 đến 2014. </​p></​div></​div></​div> ​ <p> Kênh được ra mắt vào ngày 1 tháng 1 năm 1999 với tên <b> Kênh tiểu sử </b>. Mạng truyền hình A &amp; E (nay là A + E Networks, và hoạt động như một liên doanh giữa Công ty Walt Disney, Hearst Corporation và NBC tại thời điểm đó) đã hình thành kênh này như một nhánh của loạt tiểu sử A &amp; E dài hạn <i> Tiểu sử </i>. <sup id="​cite_ref-wrap_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Ngoài việc phát sóng các chương trình tiểu sử, mạng còn phát sóng các chương trình hư cấu, phi tiểu sử đã từng thấy trên A &amp; E, bao gồm <i> Murder, She Wrote </i> và <i> Sherlock Holmes </i> chương trình kịch bản đã bị loại khỏi kênh vào năm 2007.  </​p><​p>​ Vào ngày 1 tháng 10 năm 2000, A &amp; E Networks đã mở rộng mối quan hệ đối tác của Anh với British Sky Broadcasting với việc ra mắt Kênh Tiểu sử thị trường Anh. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​ [4] </​sup>​ </​p><​p>​ Vào tháng 8 năm 2006, Kênh Biography trở thành ngôi nhà độc quyền cho sê-ri <i> Tiểu sử </​i>​vì nó đã bị A &amp; E bỏ rơi. 64 giờ nữa của chương trình đã được đặt hàng chỉ trong năm đầu tiên trên kênh. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Năm 2007, Biography Channel đã tiết lộ một thương hiệu mới trên không trung xác định mạng là &​quot;​Bio&​quot;​. <sup id="​cite_ref-wrap_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Mạng lưới đã chuyển phạm vi sang nhấn mạnh các chương trình tiểu sử truyền thống để ủng hộ những câu chuyện có thật về những người hấp dẫn, như loạt phim mới <i> Thần kinh thô của Shatner </​i>​do nam diễn viên William Shatner tổ chức. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​ [6] </​sup>​ </​p><​p>​ Kênh tiểu sử, hay Bio, đã bị đình trệ kể từ khi trình bày trước năm 2013 của A + E vì rất ít sự tập trung vào nó. Bio đã tạo ra 12 xu cho mỗi người đăng ký từ nhà cung cấp video, một nửa mức trung bình của ngành. Sau khi điều chỉnh ba kênh A + E chính, Bio trung bình người xem 91.000 người lớn 25-54 so với những gì A &amp; E (716.000) và Lịch sử (703.000) được quản lý trong cùng thời gian. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Jana Bennett được thuê làm chủ tịch LMN và Bio vào tháng 6 năm 2013 và, đã chuyển TLC từ kênh giáo dục sang mạng lối sống, được coi là một dấu hiệu cho thấy việc thêm kênh lối sống vào danh mục A + E là một khả năng. Một sự mở đầu trong thể loại này đã xảy ra khi Style Network trở thành Mạng Esquire tập trung vào nam giới. Trong khi chuẩn bị ra mắt FYI, Bio bắt đầu phát sóng lại các chương trình lật nhà của A &amp; E và 30 chương trình tiềm năng đã được phát triển. <sup id="​cite_ref-dl_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​As_FYI">​ Khi FYI </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Sample_FYI_Sans_typeface.png/​220px-Sample_FYI_Sans_typeface.png"​ width="​220"​ height="​286"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Sample_FYI_Sans_typeface.png/​330px-Sample_FYI_Sans_typeface.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Sample_FYI_Sans_typeface.png/​440px-Sample_FYI_Sans_typeface.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​1040"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Kiểu chữ <b> FYI Sans </b> được tạo ra để đổi tên năm 2014 </​div></​div></​div> ​ <p> Vào tháng 12 năm 2013, A + E Networks thông báo rằng Kênh tiểu sử sẽ được đổi tên thành <b> FYI </​b>​một mạng lưới lối sống đương đại, bắt đầu từ giữa năm 2014. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ Đến tháng 2, FYI đã có một loạt sáu loạt mới bao gồm ba loạt thực phẩm, hai loạt thiết kế nhà và một loạt phong cách. Các chương trình khác cũng đang được phát triển, <sup id="​cite_ref-wrap2_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ Hai trong số các chương trình đang phát triển có đơn đặt hàng thí điểm, <i> Red Hot Design </i> và <i> Jennifer&#​39;​s Way </i>. <sup id="​cite_ref-vty_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ Vào tháng 4, <i> </i> được bật đèn xanh cho kênh mới trong khi 2 người khác được yêu cầu thí điểm, <i> Say It To My Face </i> và <i> Khóa học ngược </i>. <sup id="​cite_ref-vty0_11-0"​ class="​reference">​ [11] </​sup>​ </​p><​p>​ Với thông báo tháng 6 năm 2014 về việc kết thúc tháng 1 năm 2015 của mạng kỹ thuật số do Đài truyền hình sở hữu ABC Live Well Network, một số chương trình của nó đã được cung cấp cho FYI, chia sẻ quyền sở hữu một phần ABC. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ Mạng ra mắt vào ngày 7 tháng 7, Năm 2014 với một bản xem trước đặc biệt, <i> FYI: First Look </​i>​trong đó có phần xem trước chương trình mới của mạng. Đầu tiên của loạt phim gốc mới của nó, <i> Đã kết hôn ở cái nhìn đầu tiên </​i>​được công chiếu vào ngày hôm sau. <sup id="​cite_ref-mch_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup>​ Bio tiếp tục tồn tại như một trang web tại địa chỉ cũ của kênh.com. ​ </​p><​p>​ Vào tháng 1 năm 2015, sau thành công của <i> Sáu tháng sau </​i>​FYI đã ra lệnh <i> Kết hôn ngay từ cái nhìn đầu tiên: Năm đầu tiên </i>. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​ [14] </​sup>​ 19659002] Vào tháng 1 năm 2016, FYI đã chỉ định Paul Greenberg làm Phó chủ tịch điều hành / Tổng giám đốc điều hành của họ. <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Programming">​ Lập trình </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Current_FYI_programming">​ Lập trình FYI hiện tại </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​ul><​li><​i><​b>​ Đế chế Epic Meal </​b></​i>​ (16 tập 30 phút) được sản xuất bởi The Collective và Nexttime Productions dựa trên chương trình YouTube &​quot;​Epic Meal Time&​quot;​. <sup id="​cite_ref-wrap2_9-1"​ class="​reference">​[9]</​sup></​li> ​ <​li><​i><​b>​ Giải vô địch thực phẩm thế giới </​b></​i>​ (sáu 1 Bảo hiểm tập phim của bạn được sản xuất bởi Sharp Entertainment <sup id="​cite_ref-wrap2_9-2"​ class="​reference">​[9]</​sup></​li> ​ <​li><​i><​b>​ #BlackLove </​b></​i><​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​li> ​ <​li><​i><​b>​ Cuộc săn lùng nhà nhỏ </​b></​i><​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​li> ​ <​li><​i><​b>​ Quốc gia nhà nhỏ </​b></​i><​sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup></​li> ​ <​li><​i><​b>​ Thế giới nhà nhỏ </​b></​i><​sup id="​cite_ref-futon_19-0"​ class="​reference">​[19]</​sup></​li> ​ <​li><​i><​b>​ SINH to Style </​b></​i>​ (mười tập 1 giờ) được sản xuất bởi Left / Right có các kiểu trang điểm theo phong cách tại cửa hàng có trụ sở tại Harlem, B.O.R.N. (Mượn, cũ, tân trang và mới). <sup id="​cite_ref-wrap2_9-3"​ class="​reference">​[9]</​sup></​li> ​ <​li><​i><​b>​ Rowhouse Showdown </​b></​i>​tiêu đề làm việc của <​i><​b>​ Renovation Row </​b></​i>​(mười tập 1 giờ) do Jane Street Entertainment sản xuất trong đó ba đội thi đấu tăng giá trị nhà và khu phố thông qua việc cải tạo một &​quot;​ngôi nhà đô thị giống hệt nhau trong các khu dân cư đổ nát&​quot;​. <sup id="​cite_ref-wrap2_9-4"​ class="​reference">​ [9] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-mch_13-1"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​li> ​ <li> <​i><​b>​ <sup id="​cite_ref-mch_13-2"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​li> ​ <li> <​i><​b>​ Man vs Child: Chef Showdown </​b></​i>​ </​li> ​ <li> <​i><​b>​ Kocktails with Khloé </​b></​i>​ <sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​ [20] </​sup>​ ] Best in Wedding </​b></​i>​ <sup id="​cite_ref-mch_13-3"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​li> ​ <li> <​i><​b>​ Đã kết hôn ở cái nhìn đầu tiên </​b></​i>​ (diễn xuất đặc biệt 1 giờ, 10 tập 1 giờ) dựa trên định dạng chương trình của Đan Mạch cùng tên, trong đó ba cặp đôi được ghép bởi bốn chuyên gia (Pepper Schwartz, Greg Epstein, Tiến sĩ Logan Levkoff và Tiến sĩ Joseph Cilona) đồng ý kết hôn khi họ gặp nhau lần đầu. <sup id="​cite_ref-mch_13-4"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​li> ​ <li> <​i><​b>​ Kết hôn từ cái nhìn đầu tiên: Năm đầu tiên </​b></​i>​ (ngày 15 tháng 1 năm 2015 -) <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​ [21] </​sup>​ </​li> ​ <li> </​b></​i>​ theo Justin Stamper và nhóm các nhà cải tạo nhà ở Orlando, Florida. <sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup>​ &​quot;​Ngôi nhà Zombie&​quot;​ là một thuật ngữ công nghiệp cho một ngôi nhà tồi tàn đang làm mất giá một khu phố. Stamper và nhóm của anh ấy, Ashlee Casserly (realtor), Keith Ori (người xây dựng) và Peter Duke (nhà thiết kế), tìm kiếm những ngôi nhà như vậy và cải tạo chúng. <sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup><​sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup>​ Chương trình được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 1 năm 2016, và chạy trong tám tập <sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​ [25] </​sup>​ </​li> ​ <li> <​i><​b>​ Phế liệu </​b></​i>​ theo đầu bếp Joel Gamoran khi ông đi du lịch khắp Hoa Kỳ tạo ra các bữa ăn ở những nơi không ngờ tới, sử dụng chất thải thực phẩm và phế liệu. <sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​ [26] ] </​li> ​ <li> <​i><​b>​ Dựa trên thực vật bởi Nafsika </​b></​i>​ </li> </ul> <h3> <span class="​mw-headline"​ id="​Current_other_programming">​ Lập trình khác hiện tại </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​In_production">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​ul><​li><​i><​b>​ Thức ăn </​b></​i>​ (sáu tập 1 giờ) do Giants Pirates sản xuất với <i> Đầu bếp hàng đầu </i> thẩm phán Gail Simmons, <i> Marcus Samuelsson và diễn viên hài kiêm blogger ẩm thực Max Silvestri như một chương trình du lịch trên đường nhìn vào văn hóa ẩm thực của Mỹ và các xu hướng mới của nó. <sup id="​cite_ref-wrap2_9-5"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ m (vào ngày 12 tháng 7 năm 2014), <i> Thức ăn </i> đã bị đẩy lùi về thời điểm bắt đầu mùa hè. <sup id="​cite_ref-mch_13-5"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​li> ​ <li> <​i><​b>​ Lễ nửa đêm </​b></​i>​ (sáu giờ một giờ Các tập phim) do Nerd TV sản xuất và được tổ chức bởi Đầu bếp Spike Mendelsohn là một chương trình nấu ăn cạnh tranh trong đó 3 đầu bếp sử dụng Chợ Chelsea của New York làm nguồn nguyên liệu, trong đó đầu bếp chiến thắng nhận được giải thưởng tiền mặt trong khi những người thua cuộc trả hóa đơn tạp hóa của họ. <sup id="​cite_ref-vty0_11-1"​ class="​reference">​[11]</​sup></​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​In_development">​ Trong quá trình phát triển </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​ul><​li><​i><​b>​ Red Hot Design </​b></​i>​ (phi công 1/2 giờ), có một nhóm do nhà thiết kế và nghệ sĩ Shasta Smith dẫn đầu tạo ra nghệ thuật và đồ nội thất cao cấp từ khác thường nguyên liệu và được sản xuất bởi Cineflix Productions. <sup id="​cite_ref-vty_10-1"​ class="​reference">​ [10] </​sup>​ </​li> ​ <li> <​i><​b>​ Jennifer&#​39;​s Way </​b></​i>​ (phi công 1/2 giờ), được sản xuất bởi Atlas Media có Jennifer Esposito, một nữ diễn viên bước vào kinh doanh thực phẩm với một tiệm bánh không có gluten, Jennifer&#​39;​s Way, khán giả sẽ theo dõi khi cô cố gắng mở rộng ra ngoài phạm vi đơn lẻ e NYC định vị vào sách dạy nấu ăn, hàng hóa đóng gói và địa điểm nhượng quyền. <sup id="​cite_ref-vty_10-2"​ class="​reference">​ [10] </​sup>​ </​li> ​ <li> <​i><​b>​ Say It To My Face </​b></​i>​ (thí điểm 1 giờ) do Pie Town Productions sản xuất và các đầu bếp và các nhà phê bình trực tuyến của họ gặp nhau để bảo vệ vị trí của họ. Sau đó, dưới sự trợ giúp của các đồng chủ nhà Andrew Gruel và Anthony Dispensa, <sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup>​ nhà hàng đã hoàn tất. <sup id="​cite_ref-vty0_11-2"​ class="​reference">​ [11] </​sup>​ </​li> ​ <li> <​i><​b>​ Khóa học đảo ngược </​b></​i>​ (thí điểm 1 giờ) bởi Stick Hình Studios và được tổ chức bởi đầu bếp và nhà hàng Sam Talbot từ bữa ăn đã hoàn thành, sau đó đi ngược lại với nấu ăn, chuẩn bị và tìm nguồn cung ứng địa phương. <sup id="​cite_ref-vty0_11-3"​ class="​reference">​[11]</​sup></​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Final_Bio_programming">​ Lập trình Final Bio </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Former_Bio">​ Bio </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <​ul><​li><​i>​ Hồ sơ vụ án lạnh </i> (lặp lại) hồ sơ kẻ giết người hàng loạt </​li> ​ <​li><​i>​ Nổi tiếng </​i>​giết mẹ trẻ em <sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​International_versions_of_Bio_and_FYI">​ Phiên bản quốc tế của Bio và FYI [196590090] ] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Mặc dù khởi chạy lại, các phiên bản quốc tế của Kênh tiểu sử vẫn tiếp tục tồn tại ở một số khu vực. Một phiên bản quốc tế của Kênh tiểu sử trước đây hoạt động ở Vương quốc Anh và Ireland, Israel, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mỹ Latinh và Đông Nam Á, nhưng sau đó đã được thay thế bằng các kênh khác. Kênh Úc đã bị đóng cửa vào năm 2015. Phiên bản Canada, được vận hành theo giấy phép của Rogers Media, đã được thay thế bởi Viceland vào tháng 2 năm 2016.  </​p> ​ <​ul><​li>​ Canada: Là một phần của thỏa thuận cấp phép với Shaw Media, kênh phong cách sống của họ, Twist TV, được đổi tên thành phiên bản FYI của Canada vào tháng 9 năm 2014. <sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[31]</​sup></​li> ​ <li> Mỹ Latinh: Phiên bản Mỹ Latinh phát sóng cùng một chương trình và sử dụng cùng logo với kênh hàng đầu trước đây của Hoa Kỳ và được điều hành bởi công ty con của HBO Latin America Group của Time Warner theo thỏa thuận cấp phép thương hiệu với A &amp; E Networks. Vào tháng 7 năm 2014, Kênh Tiểu sử đã được thay thế bằng H2. </​li> ​ <li> Kênh Tiểu sử (Anh và Ireland) <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (December 2015)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup>​ </​li> ​ <li> Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha: Bio ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã được thay thế bằng A &amp; E vào tháng 10 năm 2014. <sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​ [32] </​sup>​ </​li> ​ <li> Đức: Bio ở Đức đã được thay thế bằng A &amp; E vào ngày 22 tháng 9 năm 2014. <sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​ [33] </​sup>​ được biết đến với cái tên <span class="​script-hebrew"​ style="​font-size:​ 115%;" dir="​rtl">​ עעץץ Vào ngày 14 tháng 9 năm 2014, kênh đã được thay thế bằng Trọn đời. <sup id="​cite_ref-34"​ class="​reference">​ [34] </​sup>​ </​li> ​ <li> FYI (kênh truyền hình Đông Nam Á): Bio ở Đông Nam Á đã được thay thế bởi Fyi vào ngày 6 tháng 10 năm 2014. <sup id="​cite_ref-35"​ class="​reference">​ [35] </​sup>​ </​li> ​ <li> Sinh học. Úc: Kênh được gọi là Kênh tiểu sử, sau đó là Bio. cho đến khi nó đóng cửa vào tháng 11 năm 2015. <sup id="​cite_ref-36"​ class="​reference">​[36]</​sup></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;"> ​ <ol class="​references"><​li id="​cite_note-dl-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <sup> <​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ </​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ Andreeva, Nellie (ngày 11 tháng 12 năm 2013). &​quot;​Bio + Đổi tên FYI của A + E Networks khi nó chuyển đổi thành mạng lối sống&​quot;​. <i> Hạn chót Hollywood </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 12 tháng 12, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Deadline+Hollywood&​rft.atitle=A%2BE+Networks%27+Bio+Renamed+FYI+As+It+Converts+Into+Lifestyle+Network&​rft.date=2013-12-11&​rft.aulast=Andreeva&​rft.aufirst=Nellie&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.deadline.com%2F2013%2F12%2Fae-networks-bio-renamed-fyi-as-it-converts-into-lifestyle-network&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFYI+%28U.S.+TV+network%29"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính Vũ trụ Khu vực Bảo hiểm Mạng Cáp Cáp: Tháng 1 năm 2016&​quot;​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Cable+Network+Coverage+Area+Household+Universe+Estimates%3A+January+2016&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.broadcastingcable.com%2Fcontent%2Fcable-network-coverage-area-household-universe-estimates-january-2016%2F153590&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFYI+%28U.S.+TV+network%29"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-wrap-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <sup> <​i><​b>​ a </​b></​i></​sup>​ <sup> <​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ </​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation news">​ Nededog, Jethro (11 tháng 12 năm 2013). &​quot;​Mạng A &amp; E đổi thương hiệu kênh Bio sang kênh lối sống FYI&​quot;​. <i> Cái bọc </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 7 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=A%26E+Networks+Rebranding+Bio+Channel+to+Lifestyle+Channel+FYI&​rft.date=2013-12-11&​rft.aulast=Nededog&​rft.aufirst=Jethro&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.thewrap.com%2Fae-networks-rebranding-bio-channel-lifestyle-channel-fyi%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFYI+%28U.S.+TV+network%29"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Wilkes, Neil (ngày 22 tháng 9 năm 2000). &​quot;​Sky xác nhận kênh tiểu sử&​quot;​. <i> Điệp viên kỹ thuật số </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 12 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Digital+Spy&​rft.atitle=Sky+confirms+Biography+Channel&​rft.date=2000-09-22&​rft.aulast=Wilkes&​rft.aufirst=Neil&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.digitalspy.com%2Fbritish-tv%2Fnews%2Fa1182%2Fsky-confirms-biography-channel.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFYI+%28U.S.+TV+network%29"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Dempsey, John (ngày 5 tháng 6 năm 2006). &​quot;<​span class="​cs1-kern-left">​ &#​39;</​span>​ Tiểu sử&#​39;​ viết lại&​quot;​. <i> Giống </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 23 tháng 3, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Variety&​rft.atitle=%E2%80%98Biography%E2%80%99+rewrite&​rft.date=2006-06-05&​rft.aulast=Dempsey&​rft.aufirst=John&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.variety.com%2Farticle%2FVR1117944601%3Fcategoryid%3D14%26cs%3D1&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFYI+%28U.S.+TV+network%29"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Zeitchik, Steven (16 tháng 1 năm 2007). &​quot;​Shatner để phỏng vấn người nổi tiếng&​quot;​. <i> Giống </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 12 tháng 12, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Variety&​rft.atitle=Shatner+to+interview+celebrities&​rft.date=2007-01-16&​rft.aulast=Zeitchik&​rft.aufirst=Steven&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.variety.com%2F2007%2Fscene%2Fnews%2Fshatner-to-interview-celebrities-1117968661&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFYI+%28U.S.+TV+network%29"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Thielman, Sam (ngày 11 tháng 12 năm 2013). &​quot;​Bio to Rebrand as FYI, một mạng lưới&​quot;​ Phong cách sống đương đại &quot;. <i> Tuần quảng cáo </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 7 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Ad+Week&​rft.atitle=Bio+to+Rebrand+as+FYI%2C+a+%27Contemporary+Lifestyle%27+Network&​rft.date=2013-12-11&​rft.aulast=Thielman&​rft.aufirst=Sam&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.adweek.com%2Fnews%2Ftelevision%2Fbio-rebrand-fyi-contemporary-lifestyle-network-154437&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFYI+%28U.S.+TV+network%29"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation pressrelease">​ Bibel, Sara (27 tháng 5 năm 2014). &​quot;​FYI tiết lộ đội hình nguyên thủy cho buổi ra mắt tháng 7&​quot;​. <i> TV by the Numbers </i> (Thông cáo báo chí) <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 27 tháng 5, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=FYI+Unveils+Primetime+Lineup+For+July+Premiere&​rft.date=2014-05-27&​rft.aulast=Bibel&​rft.aufirst=Sara&​rft_id=http%3A%2F%2Ftvbythenumbers.zap2it.com%2F2014%2F05%2F27%2Ffyi-unveils-primetime-lineup-for-july-premiere%2F267728%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFYI+%28U.S.+TV+network%29"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-wrap2-9"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <sup> <​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ ] c </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ d </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ e </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ f </​b></​i>​ </​sup>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation news">​ &​quot;​Mạng FYI công bố đội hình, ngày ra mắt&​quot;​. Ngày 26 tháng 2 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 7 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=FYI+Network+Announces+Lineup%2C+Launch+Date&​rft.date=2014-02-26&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.thewrap.com%2Ffyi-network-announces-lineup-launch-date%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFYI+%28U.S.+TV+network%29"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-vty-10"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <sup> <​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ ] c </​b></​i>​ </​sup>​ </​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation news">​ Littleton, Cynthia (ngày 26 tháng 2 năm 2014). &​quot;​Thực phẩm, cải tạo nhà hiển thị trên thực đơn cho ra mắt FYI của A + E&​quot;​. <i> Giống </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 11 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Variety&​rft.atitle=Food%2C+Home+Renovation+Shows+on+Menu+for+A%2BE%E2%80%99s+FYI+Launch&​rft.date=2014-02-26&​rft.aulast=Littleton&​rft.aufirst=Cynthia&​rft_id=https%3A%2F%2Fvariety.com%2F2014%2Ftv%2Fnews%2Ffood-home-renovation-shows-on-menu-for-aes-fyi-launch-1201121519%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFYI+%28U.S.+TV+network%29"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-vty0-11"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <sup> <​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ ] c </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ d </​b></​i>​ </​sup>​ </​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation news">​ Steinberg, Brian (30 tháng 4 năm 2014). &​quot;​Mạng FYI mới của A + E đặt cược lớn hơn vào chuỗi nấu ăn&​quot;​. <i> Giống </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 11 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Variety&​rft.atitle=A%2BE%E2%80%99s+New+FYI+Network+Makes+Bigger+Bet+On+Cooking+Series&​rft.date=2014-04-30&​rft.aulast=Steinberg&​rft.aufirst=Brian&​rft_id=https%3A%2F%2Fvariety.com%2F2014%2Ftv%2Fnews%2Faes-new-fyi-network-makes-bigger-bet-on-cooking-series-1201167700%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFYI+%28U.S.+TV+network%29"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Malone, Michael (ngày 9 tháng 6 năm 2014). &​quot;​ABC ngừng hoạt động mạng tốt&​quot;​. <i> Phát thanh &amp; Cáp </i>. Truyền thông NewBay <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 1 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Broadcasting+%26+Cable&​rft.atitle=ABC+to+Discontinue+Live+Well+Network&​rft.date=2014-06-09&​rft.aulast=Malone&​rft.aufirst=Michael&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.broadcastingcable.com%2Fnews%2Flocal-tv%2Fabc-discontinue-live-well-network%2F131646&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFYI+%28U.S.+TV+network%29"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-mch-13"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <sup> <​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ ] c </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ d </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ e </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ f </​b></​i>​ </​sup>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation news">​ Gibbons, Kent (ngày 7 tháng 7 năm 2014). &​quot;​BIO của A + E chuyển đổi sang FYI&​quot;​. <i> Tin tức đa kênh </i>. Truyền thông NewBay <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 11 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Multichannel+News&​rft.atitle=A%2BE%27s+BIO+Converts+to+FYI&​rft.date=2014-07-07&​rft.aulast=Gibbons&​rft.aufirst=Kent&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.multichannel.com%2Fnews%2Fnetworks%2Faes-bio-converts-fyi-tonight%2F375750&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFYI+%28U.S.+TV+network%29"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Massabrook, Nicole. &​quot;<​span class="​cs1-kern-left">​ &#​39;</​span>​ Kết hôn từ cái nhìn đầu tiên: Năm đầu tiên&#​39;​ Để theo dõi Jamie, Doug, Cortney và Jason; Spinoff To Premiere năm 2015&​quot;​. <i> Thời báo kinh doanh quốc tế </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 16 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=International+Business+Times&​rft.atitle=%27Married+At+First+Sight%3A+The+First+Year%27+To+Follow+Jamie%2C+Doug%2C+Cortney+And+Jason%3B+Spinoff+To+Premiere+In+2015&​rft.aulast=Massabrook&​rft.aufirst=Nicole&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ibtimes.com%2Fmarried-first-sight-first-year-follow-jamie-doug-cortney-jason-spinoff-premiere-2015-1697299&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFYI+%28U.S.+TV+network%29"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Giám đốc điều hành nylon Paul Greenberg để đứng đầu Mạng lưới FYI </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Dugan, Christina (ngày 26 tháng 10 năm 2015). &quot;5 phụ nữ bắt tay vào hành trình tìm kiếm bạn tâm hồn của họ trong năm 2014 <i> #BlackLove </​i>&​quot;​. <i> Con người </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 19 tháng 1, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=People&​rft.atitle=5+Women+Embark+on+Journey+to+Find+T 
 +Xu hướng trang trí nhà mới lạ với tranh dán tường thiên nhiên 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +Tranh dán tường thiên nhiên khổ lớn tuy mới xuất hiện thời gian gần đây nhưng nó đã nhanh chóng trở thành xu hướng mới được ưa chuộng trong trang trí nhà hiện nay. Cùng chúng tôi tìm hiểu về <​strong><​a href="​http://​thietkenoithatadong.com/​xu-huong-trang-tri-nha-moi-la-voi-tranh-dan-tuong-thien-nhien/"​ target="​_blank">​xu hướng trang trí nhà mới lạ với tranh dán tường thiên nhiên</​a></​strong>​ trong bài viết dưới đây nhé.  Tranh dán tường thiên nhiên là món quà dành riêng cho những tín đồ ưa thích vẻ đẹp của tự nhiên, muốn đem những khung cảnh đẹp của thiên nhiên “thu nhỏ” lại để <​strong>​bài trí</​strong>​ trong không gian nhà của mình. Sự tươi mới, chân thực và sống động là điểm thu hút của loại tranh dán tường này. Nó cũng là giải pháp giúp căn nhà của bạn trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn rất nhiều. Sự tươi đẹp, rực rỡ của thiên nhiên cũng giúp xua tan đi những mệt mỏi, căng thẳng và áp lực từ công việc và cuộc sống. ​ Cùng tham khảo một số mẫu tranh dán tường thiên nhiên ấn tượng cho không gian sống dưới đây nhé!  Căn phòng khách này thực sự ấn tượng và nổi bật với cả một bức tường "​thiên nhiên"​. Công nghệ in 3D mang đến sự chân thực, rõ nét và sinh động cho tranh dán tường, đưa chúng ta như lạc vào khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng và tươi mới này.  <p style="​text-align:​ center;"><​a href="​http://​thietkenoithatadong.com/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​xu-huong-trang-tri-nha-moi-la-voi-tranh-dan-tuong-thien-nhien-2.png"><​img class="​alignnone wp-image-3292"​ src="​http://​thietkenoithatadong.com/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​xu-huong-trang-tri-nha-moi-la-voi-tranh-dan-tuong-thien-nhien-2.png"​ alt="​xu-huong-trang-tri-nha-moi-la-voi-tranh-dan-tuong-thien-nhien (2)" width="​500"​ height="​339"​ /></​a></​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​em>​Tranh dán tường thiên nhiên mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho ngôi nhà của bạn. Sự phối màu sắc hài hòa và cân xứng biến phòng khách của bạn trở nên sinh động và tràn ngập hơi thở của thiên nhiên hơn bao giờ hết.</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​a href="​http://​thietkenoithatadong.com/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​xu-huong-trang-tri-nha-moi-la-voi-tranh-dan-tuong-thien-nhien-3.jpg"><​img class="​alignnone wp-image-3293"​ src="​http://​thietkenoithatadong.com/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​xu-huong-trang-tri-nha-moi-la-voi-tranh-dan-tuong-thien-nhien-3.jpg"​ alt="​xu-huong-trang-tri-nha-moi-la-voi-tranh-dan-tuong-thien-nhien (3)" width="​500"​ height="​366"​ /></​a></​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​em>​Những rừng cây, con thác, vườn hoa, cây cối với nhiều màu sắc chân thực, sinh động được thể hiện qua tranh dán tường mang đến cho <​strong>​không gian nhà</​strong>​ của bạn sự đáng yêu và tươi mới hơn rất nhiều. </​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​a href="​http://​thietkenoithatadong.com/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​xu-huong-trang-tri-nha-moi-la-voi-tranh-dan-tuong-thien-nhien-5.jpg"><​img class="​alignnone wp-image-3295"​ src="​http://​thietkenoithatadong.com/​wp-content/​uploads/​2015/​09/​xu-huong-trang-tri-nha-moi-la-voi-tranh-dan-tuong-thien-nhien-5.jpg"​ alt="​xu-huong-trang-tri-nha-moi-la-voi-tranh-dan-tuong-thien-nhien (5)" width="​500"​ height="​342"​ /></​a></​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​em><​strong>​Tranh dán tường thiên nhiên</​strong>​ với đặc tính dễ dán, có thể gỡ bỏ một cách dễ dàng và nhanh chóng khi bạn muốn thay tranh mới. Đồng thời, nó cũng rất dễ vệ sinh, lau chùi với khăn mềm hoặc giấy ướt.</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ left;">​Không những vậy, những bức tranh này được làm từ chất liệu giấy PVC, mực in hydro không mùi và không sử dụng hóa chất nên bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng, sản phẩm rất an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Bề mặt tranh được phủ một lớp vinyl có tính năng chống ẩm, chống thấm, chống rêu mốc và trầy xước hiệu quả. Đồng thời, nhờ công nghệ in Nhật Bản mà tranh dán tường có hình ảnh sắc nét, chân thực, màu sắc tươi đẹp và có độ bền trên 5 năm.</​p> ​ <p style="​text-align:​ left;">​Với những tính năng ưu việt như vậy, tranh dán tường thiên nhiên sẽ là một trong những món đồ được ưa chuộng trong trang trí nhà trong thời gian tới. Bạn là người luôn bắt kịp xu hướng, vậy thì không nên bỏ qua sản phẩm độc đáo và thú vị này.</​p>​ 
 +Xu hướng trang trí nhà mới lạ với tranh dán tường thiên nhiên </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
bellasf1027.txt · Last modified: 2018/12/18 08:51 (external edit)