User Tools

Site Tools


home2670

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2670 [2018/12/18 08:52] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ lfgifu </b> (cũng là <i> lfgyfu </i>; <i> Elfgifa, Elfgiva, Elgiva </i> <i> gifu </i> &​quot;​món quà&​quot;​. ​ Khi Emma xứ Normandy, người mẹ sau này của Edward the Confession, trở thành nữ hoàng Anh năm 1002, cô được đặt tên Anglo-Saxon bản địa của <i> Ælfgifu </i> để được sử dụng trong bối cảnh chính thức và chính thức. các hình thức của tên bao gồm các hình thức như <i> Aelueua, Alueua, Alueue, Elgiva, Elueua, Aluiua, Aueue </i> (v.v.). ​ </​p><​p>​ Người ta gọi là fglfgifu: ​ </​p> ​ <​ul><​li>​ Ælfgifu của Exeter, vị thánh Anglo-Saxon </​li> ​ <li> Ælfgifu của Northampton,​ người vợ đầu tiên của Vua Cnut Đại đế. Tên của cô đã trở thành Álfífa ở Old Norse. </​li> ​ <li> lfgifu của Shaftesbury,​ vợ của vua Edmund I của Anh </​li> ​ <li> Ælfgifu của York, vợ đầu tiên của Æthelred the Un yet  <​ul><​li>​ với tên <i> Elgiva </​i>​nhân vật nữ chính của <i> Edwy và Elgiva </​i>​một bi kịch năm 1790 của Frances Burney </li> </ul> </​li> ​ <li> Emma của Normandy cuộc hôn nhân của cô với Æthelred the Un yet </​li> ​ <li> lfgifu, vợ của Ælfgar, Earl of Mercia </​li> ​ <li> Ælfgifu, con gái của Godwin, Earl of Wessex, và em gái của vua Harold II của Anh [1965900] vợ của Uhtred, Bá tước Northumbria </​li> ​ <li> lfgyva, một phụ nữ không rõ danh tính trong Tapestry Bayeux </​li></​ul><​p><​i>​ Elgiva </i> cũng có thể đề cập đến: ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1245 ​ Cached time: 20181123151525 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.056 seconds ​ Real time usage: 0.107 seconds ​ Preprocessor visited node count: 280/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 2654/​2097152 bytes  Template argument size: 691/2097152 bytes  Highest expansion depth: 8/40  Expensive parser function count: 1/500  Unstrip recursion depth: 0/20  Unstrip post‐expand size: 550/5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 0/400  Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 920 KB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 90.778 1 -total ​  ​88.73% 80.546 1 Template:​Given_name ​  ​73.50% 66.722 1 Template:​Dmbox ​  ​44.76% 40.636 1 Template:​Short_description ​  ​41.20% 37.397 1 Template:​Pagetype ​  ​23.44% 21.280 1 Template:​Category_handler ​  ​11.15% 10.119 1 Template:​Reflist ​  5.36% 4.869 2 Template:​Main_other ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​770720-0!canonical and timestamp 20181123151525 and revision id 792848257 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại trong một không gian rộng 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Trong một không gian rộng vài trăm mét, của một công ty phần mềm làm thế nào để thiết kế nội thất văn phòng cho hiện đại và tạo được sự tiện nghi? Dưới đây là ý tưởng <​strong>​thiết kế văn phòng</​strong>​ trong một không gian rộng 300m2 được các KTS của Vietnamarch đưa ra. Thiết kế này giúp mang đến một không gian làm việc hiện đại mà thoải mái nhất cho nhân viên, đồng thời tạo ra được nhiều khu vực riêng biệt phục vụ cho những mục đích khác nhau đồng thời tận dụng được nhiều không gian sử dụng nhất.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Xem thêm: </​span></​strong><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; color: #​0000ff;">​“Ý tưởng xanh” trong thiết kế nội thất văn phòng / </​span></​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; color: #​0000ff;"><​strong>​Thiết kế văn phòng hợp phong thủy giúp công ty làm ăn phát đạt.</​strong></​span></​p><​h2 class="​bo"><​span id="​1_Gioi_thieu_chung_ve_khu_vuc_thiet_ke_noi_that_van_phong"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1. Giới thiệu chung về khu vực thiết kế nội thất văn phòng</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Văn phòng này được thiết kế trong một diện tích rộng 300m2, của mộ công ty làm về lĩnh vực phần mềm. Trước tính chất khô khan và máy móc của công việc, người chủ công ty muốn thiết kế một văn phòng sao cho hiện đại và thông thoáng nhằm làm giảm bớt yếu tố áp lực của công việc, giúp các nhân viên có tư tưởng thoải mái để hoàn thành tốt công việc nhất có thể.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Ở mẫu <​em>​thiết kế nội thất văn phòng đẹp</​em>​ này cần phải đạt yêu cầu tận dụng được nhiều diện tích sử dụng nhất đồng thời vẫn có được không gian sử dụng riêng biệt cho những hoạt động khác nhau. Các KTS của Vietnamarch đã lên phương án thiết kế văn phòng này với sàn nhà bằng gỗ màu nâu vàng, tô điểm thêm màu đỏ của đồ nội thất để có được văn phòng làm việc nghiêm túc nhưng không nhàm chán.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Văn phòng làm việc được chia thành những khu vực với mục đích sử dụng khác nhau thuận tiện và riêng biệt.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​3864"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-van-phong-lam-viec-hien-dai-cho-cong-ty-phan-mem/​thiet-ke-noi-that-van-phong-hien-dai-trong-mot-khong-gian-rong07/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng07.jpg"​ data-orig-size="​800,​541"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại trong một không gian rộng07"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng07-300x203.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng07.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-3864 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại trong một không gian rộng"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng07.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại trong một không gian rộng"​ width="​800"​ height="​541"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng07.jpg 800w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng07-300x203.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng07-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 800px) 100vw, 800px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​em>​Noi that van phong</​em>​ được tô điểm với gam màu đỏ giúp cho không gian cho nhiều màu lạnh trở nên ấm áp hơn.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​3865"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-van-phong-lam-viec-hien-dai-cho-cong-ty-phan-mem/​thiet-ke-noi-that-van-phong-hien-dai-trong-mot-khong-gian-rong04/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng04.jpg"​ data-orig-size="​800,​541"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại trong một không gian rộng04"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng04-300x203.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng04.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-3865 size-full"​ title="​Ý tưởng thiết kế văn phòng làm việc đẹp và hiện đại"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng04.jpg"​ alt="​Ý tưởng thiết kế văn phòng làm việc đẹp và hiện đại"​ width="​800"​ height="​541"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng04.jpg 800w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng04-300x203.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng04-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 800px) 100vw, 800px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Ý tưởng thiết kế văn phòng làm việc đẹp và hiện đại</​span></​p><​h2><​span id="​2Thiet_ke_noi_that_phong_lam_viec_chung"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span style="​background-color:​ #​d5d5d5;">​2. </​span>​Thiết kế nội thất phòng làm việc chung.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng làm việc chung là nơi sinh hoạt của hầu hất nhân viên trong công ty được sắp xếp một cách khéo léo và khoa học. Bên cạnh đó có một bộ bàn ghế màu đỏ làm chỗ nghỉ ngơi cho nhân viên sau giờ làm việc mệt mỏi.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​3866"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-van-phong-lam-viec-hien-dai-cho-cong-ty-phan-mem/​thiet-ke-noi-that-van-phong-hien-dai-trong-mot-khong-gian-rong05/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng05.jpg"​ data-orig-size="​800,​527"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại trong một không gian rộng05"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng05-300x198.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng05.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-3866 size-full"​ title="​Khu làm việc của nhân viên và khu tiếp khách đẹp với những đồ nội thất hiện đại"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng05.jpg"​ alt="​Khu làm việc của nhân viên và khu tiếp khách đẹp với những đồ nội thất hiện đại"​ width="​800"​ height="​527"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng05.jpg 800w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng05-300x198.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng05-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 800px) 100vw, 800px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Đây là một góc phòng làm việc có không gian rộng lớn và hiện đại với đèn neon sáng giúp tăng thêm sự tập chung. Các bàn được bố trí thành từng dãy một để tiết kiệm không gian nhưng không gây cảm giác chật hẹp.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​3867"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-van-phong-lam-viec-hien-dai-cho-cong-ty-phan-mem/​thiet-ke-noi-that-van-phong-hien-dai-trong-mot-khong-gian-rong08/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng08.jpg"​ data-orig-size="​800,​527"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại trong một không gian rộng08"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng08-300x198.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng08.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-3867 size-full"​ title="​Khu làm việc cho nhân viên thiết kế vô cùng hiện đại"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng08.jpg"​ alt="​Khu làm việc cho nhân viên thiết kế vô cùng hiện đại"​ width="​800"​ height="​527"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng08.jpg 800w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng08-300x198.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng08-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 800px) 100vw, 800px"/></​span></​p><​h2><​span id="​3Thiet_ke_phong_hop_va_tiep_khach"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span style="​background-color:​ #​d5d5d5;">​3. </​span>​Thiết kế phòng họp và tiếp khách.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng họp và tiếp khách được đổi mới bằng một giàn đèn trang trí mầu đỏ phía trên và bộ bàn ghế màu đỏ ở một góc trong phòng. Không gian này rộng rãi đủ cho nhiều người cùng sử dụng làm nơi sinh hoạt chung và cho những buổi họp.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​3868"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-van-phong-lam-viec-hien-dai-cho-cong-ty-phan-mem/​thiet-ke-noi-that-van-phong-hien-dai-trong-mot-khong-gian-rong01/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng01.jpg"​ data-orig-size="​800,​533"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại trong một không gian rộng01"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng01-300x200.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng01.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-3868 size-full"​ title="​Một góc của phòng họp có view nhìn tuyệt đẹp - Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng01.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại trong một không gian rộng"​ width="​800"​ height="​533"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng01.jpg 800w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng01-300x200.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng01-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 800px) 100vw, 800px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Một góc nhìn khác của phòng họp mang lại cảm giác nhẹ nhàng và sang trọng. Bàn ghế có tông màu lạnh được thiết kế bằng sự tương phản của ghế màu tối và chiếc bàn màu sáng. Phòng họp này được bố trí tại một nơi riêng tư và khép kín.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​3869"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-van-phong-lam-viec-hien-dai-cho-cong-ty-phan-mem/​thiet-ke-noi-that-van-phong-hien-dai-trong-mot-khong-gian-rong02/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng02.jpg"​ data-orig-size="​800,​527"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại trong một không gian rộng02"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng02-300x198.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng02.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-3869 size-full"​ title="​Cận cảnh phòng họp" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng02.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại trong một không gian rộng"​ width="​800"​ height="​527"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng02.jpg 800w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng02-300x198.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng02-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 800px) 100vw, 800px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Ý tưởng <​em>​thiet ke van phong</​em>​ đẹp và hiện đại</​span></​p><​h2><​span id="​4Thiet_ke_phong_lam_viec_rieng"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span style="​background-color:​ #​d5d5d5;">​4. </​span>​Thiết kế phòng làm việc riêng.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng làm việc riêng là phòng của những người quản lý công ty được bố trí riêng biệt với vách ngăn bằng kính để có được sự yên tĩnh và riêng tư.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​3870"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-van-phong-lam-viec-hien-dai-cho-cong-ty-phan-mem/​thiet-ke-noi-that-van-phong-hien-dai-trong-mot-khong-gian-rong03/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng03.jpg"​ data-orig-size="​800,​541"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại trong một không gian rộng03"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng03-300x203.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng03.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-3870 size-full"​ title="​Nội thất văn phòng được sắp xếp một cách khoa học và khéo léo " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng03.jpg"​ alt="​Nội thất văn phòng được sắp xếp một cách khoa học và khéo léo " width="​800"​ height="​541"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng03.jpg 800w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng03-300x203.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng03-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 800px) 100vw, 800px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Một phòng làm việc riêng khác có nội thất hiện đại được sắp xếp một cách khoa học và khéo léo với trang thiết bị hiện đại và ngăn cách với khu vực ngoài bằng cửa kính cách âm.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​3871"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-van-phong-lam-viec-hien-dai-cho-cong-ty-phan-mem/​thiet-ke-noi-that-van-phong-hien-dai-trong-mot-khong-gian-rong06/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng06.jpg"​ data-orig-size="​800,​527"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại trong một không gian rộng06"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng06-300x198.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng06.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-3871 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất phòng làm việc riêng"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng06.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại trong một không gian rộng"​ width="​800"​ height="​527"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng06.jpg 800w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng06-300x198.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​Thiết-kế-nội-thất-văn-phòng-hiện-đại-trong-một-không-gian-rộng06-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 800px) 100vw, 800px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Để <​strong><​em>​thiết kế nội thất văn phòng </​em></​strong>​làm việc không tẻ nhạt nhưng đồng thời cũng giúp cho những người sinh hoạt trong đó có được sự tập chung cao là điều không đơn giản. Các KTS của Vietnamarch với kinh nghiệm lâu năm đã giúp cho văn phòng này có được sức sống và sự tiện nghi cần có của một văn phòng đẳng cấp.</​span></​p><​p><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">&​gt;&​gt;​ Xem thêm video: Các mẫu thiết kế nội thất văn phòng hiện đại 2016.</​span></​strong><​br/><​iframe src="​https://​www.youtube.com/​embed/​cCKQfnZi0K0"​ width="​420"​ height="​315"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen="​allowfullscreen"></​iframe></​p><​h3 style="​text-align:​ right;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​em>​Phòng Tư vấn Kiến trúc – Nội Thất Vietnamarch.,​Group Hotline: </​em><​span style="​color:​ #​ff0000;">​0918.248.297</​span></​span></​h3><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​241</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại trong một không gian rộng </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home2670.txt · Last modified: 2018/12/18 08:52 (external edit)