User Tools

Site Tools


laef3809

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef3809 [2018/12/18 08:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​caption class="​fn org">​ Hoa Kỳ Dịch vụ bưu chính Đội đua xe đạp Pro height = &​quot;​68&​quot;​ data-file-width = &​quot;​150&​quot;​ data-file-height = &​quot;​68&​quot;​ /&gt; </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​lavender;">​ Thông tin về đội </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Mã UCI </​th><​td class="​nickname">​ DSC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Đã đăng ký </​th><​td class="​label">​ Hoa Kỳ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ ] Được thành lập </​th><​td>​ 1988 <span style="​display:​none">​ (<span class="​bday dtstart published updated">​ 1988 </​span>​) </​span>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Đã giải tán </​th><​td>​ 2007 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Kỷ luật </​th><​td>​ Đường </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trạng thái </​th><​td class="​category">​ ) </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​lavender;">​ Nhân sự chủ chốt </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tổng giám đốc </​th><​td class="​agent">​ Bill Stapleton </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Quản lý đội </​th><​td class="​agent">​ Johan Bruyneel </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​lavender;">​ Lịch sử tên đội </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ <p> 1988 điều1989 <br/> 1992 <br/> 1995 <br/> 1996 cường2003 <br/> 2004 <br/> 2005iên2007 </p> </​th><​td>​ <p> Sunkyong (nghiệp dư) <br/> Subaru-Montgomery <br/> Montgomery-Bell <br/> Dịch vụ <br/> Kênh Khám phá Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ <br/> Kênh Discovery </​p></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​table class="​toccolours"​ style="​background:​ #ffffff; width:​100%;"><​tbody><​tr><​td style="​text-align:​center;"> ​ <div class="​center"><​div class="​floatnone"><​img alt=" Hoa Kỳ Dịch vụ bưu chính Đội đua xe đạp Pro " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​1/​1e/​Discovery_Channel_Jersey_2007_Tour_de_France.png/​100px-Discovery_Channel_Jersey_2007_Tour_de_France.png"​ width="​100"​ height="​109"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​1/​1e/​Discovery_Channel_Jersey_2007_Tour_de_France.png/​150px-Discovery_Channel_Jersey_2007_Tour_de_France.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​1/​1e/​Discovery_Channel_Jersey_2007_Tour_de_France.png/​200px-Discovery_Channel_Jersey_2007_Tour_de_France.png 2x" data-file-width="​303"​ data-file-height="​329"/></​div></​div><​b>​ Jersey </​b></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Hoa Kỳ Bưu điện Đội đua xe đạp Pro </b> là một đội đua xe đạp đường bộ chuyên nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2004, Kênh Discovery đã ký một thỏa thuận để trở thành nhà tài trợ cho đội cho mùa 20042002007 và tên của nó được đổi thành <b> Đội đua xe đạp Discovery Channel Pro </b> (<i> Mã đội của UCI: [19659027] DSC </b>) Từ năm 2005 đến 2007, đội là một trong số 20 đội đã thi đấu trong UCI ProTour mới. Là một phần của thỏa thuận tài trợ, Lance Armstrong, nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của nhóm, đã cung cấp sự xuất hiện trên không cho các kênh Discovery Networks TV. Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến quyền của nhà tài trợ thứ cấp OLN, hiện được gọi là Mạng thể thao NBC ở Mỹ, phát sóng các sự kiện đua xe đạp lớn như Tour de France, mặc dù hai kênh là đối thủ cạnh tranh. ​ </​p><​p>​ Đội được chỉ đạo bởi Bỉ Johan Bruyneel, người cũng quản lý Bưu chính Hoa Kỳ. Thợ máy chính là Julien DeVries. Đội bóng được đồng sở hữu bởi Tailwind Sports Corp ở San Francisco và Capital Sports &amp; Entertainment của Austin, Texas. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2007, Discovery Channel tuyên bố rằng họ sẽ không gia hạn tài trợ cho đội vào cuối mùa giải năm 2007. ngừng hoạt động và giải tán vào cuối mùa giải năm 2007 đã từng thấy &quot;. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Báo cáo có các bản khai từ mười một tay đua trong đội bao gồm Frankie Andreu, Tyler Hamilton, George Hincapie, Floyd Landis, Levi ERICheimer và những người khác, mô tả việc sử dụng erythropoietin (EPO) của riêng họ và các hành vi bị cấm khác trong Tour de France và các chủng tộc khác. Họ cũng liên quan đến người chiến thắng Tour du lịch bảy lần Armstrong. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Vào ngày 22 tháng 10 năm 2012, UCI đã giữ nguyên khuyến nghị của USADA để loại bỏ Armstrong tất cả các kết quả kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1998 và cấm anh ta đi xe đạp suốt đời. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ , chính phủ Hoa Kỳ đã tham gia vụ kiện Đạo luật Yêu cầu Sai của Landis đối với Armstrong, với cáo buộc rằng Armstrong đã lừa đảo Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ bằng cách vi phạm các quy tắc đạp xe bằng cách sử dụng các loại thuốc tăng cường hiệu suất trong khi đi cho đội. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Team_rosters">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Final_season">​ Mùa cuối cùng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Vào ngày 10 tháng 8 năm 2007, Tailwind Sports đã thông báo kết thúc Đội đua xe đạp Discovery Channel Pro. Các quan chức của Tailwind đã ngừng tìm kiếm một nhà tài trợ danh hiệu mới cho nhóm Discovery, với lý do các điều kiện hỗn loạn hiện tại trong môn thể thao đạp xe.  <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Hoạt động của đội tiếp tục cho đến cuối mùa giải 2007.  </​p><​p>​ Sau mùa giải 2007, Johan Bruyneel đã đi xây dựng lại Đội Astana cho mùa giải 2008. Anh ấy đã mang theo rất nhiều nhân sự của Discovery, chẳng hạn như các tay đua Alberto Contador, Levi ERICheimer, Yaroslav Popovych, Tomas Vaitkus và huấn luyện viên Sean Yates. ​ </​p><​p>​ Nhà vô địch đường bộ quốc gia Hoa Kỳ năm 2007 George Hincapie đã ký hợp đồng cho đội bóng High Road mùa 2008, sau này được gọi là Đội HTC-Columbia,​ được điều hành bởi đội tuyển Bob Stapleton của Mỹ. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​ <​h3><​span id="​Final_squad_.282007.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Final_squad_(2007)"></​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> <i> Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2007 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ Tuổi từ ngày 10 tháng 8 năm 2007 </​i> ​ </​p> ​ <table border="​0"><​tbody><​tr><​td style="​background-color:#​FFFFFF;​vertical-align:​top;"​ width="​44%"> ​ <table border="​0"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​2"><​tbody><​tr style="​background-color:#​AAD0FF;"><​th width="​3%"​ style="​text-align:​left;"> ​ </​th> ​ <th width="​35%"​ style="​text-align:​left;">​ Rider  </​th> ​ <th width="​32%"​ style="​text-align:​left;">​ Ngày sinh  </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9e/​Flag_of_Japan.svg/​23px-Flag_of_Japan.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9e/​Flag_of_Japan.svg/​35px-Flag_of_Japan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9e/​Flag_of_Japan.svg/​45px-Flag_of_Japan.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Fumiyuki Beppu <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Japan">​ JPN </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1983-04-10 </​span>​) </​span>​ ngày 10 tháng 4 năm 1983 (tuổi 24) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​23px-Flag_of_Ukraine.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​35px-Flag_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​45px-Flag_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​ Volodymyr Bileka <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Ukraine">​ UKR </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1979-02-06 </​span>​) </​span>​ ngày 6 tháng 2 năm 1979 (tuổi 28) </​span>​ Janez Brajkovič <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Slovenia">​ SLO </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1983-12-18 </​span>​) </​span>​ ngày 18 tháng 12 năm 1983 (tuổi 23) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​23px-Flag_of_Spain.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span><​span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Spain">​ ESP </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1982-12-06 </​span>​) </​span>​ ngày 6 tháng 12 năm 1982 (tuổi 24) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​23px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​35px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​46px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/>​ </​span>​ Antonio Cruz <span style="​font-size:​90%;">​ ( <abbr title="​United States">​ Hoa Kỳ </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1971-10-31 </​span>​) </​span>​ ngày 31 tháng 10 năm 1971 (ở tuổi 35) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​23px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​35px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​46px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Steve Cummings <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​United Kingdom">​ GBR </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1981-03-19 </​span>​) </​span>​ ngày 19 tháng 3 năm 1981 (tuổi 26) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​23px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​35px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​46px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/>​ </​span>​ Tom Danielson <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​United States">​ Hoa Kỳ </​abbr>​ ]) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1978/03/13 </​span>​) </​span>​ ngày 13 tháng 3 năm 1978 (tuổi 29) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​23px-Flag_of_Australia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​35px-Flag_of_Australia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​46px-Flag_of_Australia.svg.png 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​640"/>​ </​span>​ Allan Davis <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Australia">​ AUS </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1980-07 -27 </​span>​) </​span>​ ngày 27 tháng 7 năm 1980 (tuổi 27) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​23px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​35px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​46px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/>​ </​span>​ John Devine <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​United States">​ Hoa Kỳ </​abbr>​) </​span></​span>​ <i> (Từ tháng 7 năm 2007) ] (<span class="​bday">​ 1985-11 / 02 </​span>​) </​span>​ ngày 2 tháng 11 năm 1985 (ở tuổi 21) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​23px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​35px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​45px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​ Stijn Devolder <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Belgium">​ BEL </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1979-08-29 </​span>​) </​span>​ 29 tháng 8 năm 1979 (tuổi 27) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Vladimir Gusev <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Russia">​ RUS </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1982 -07-04 </​span>​) </​span>​ ngày 4 tháng 7 năm 1982 (tuổi 25) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​23px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​35px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​46px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/>​ </​span>​ George Hincapie <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​United States">​ Hoa Kỳ </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1973-06- 29 </​span>​) </​span>​ 29 tháng 6 năm 1973 (ở tuổi 34) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​23px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​35px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​46px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/>​ </​span>​ Levi ERICheimer <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​United States">​ Hoa Kỳ </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1973-10-24 </​span>​) </​span>​ 24 tháng 10 năm 1973 (ở tuổi 33) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​35px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Fuyu Li <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​China">​ CHN </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1978-05-09 </​span>​) </​span>​ ngày 9 tháng 5 năm 1978 (tuổi 29) </​span> ​ </​td></​tr></​tbody></​table></​td> ​ <td width="​1%"> ​ </​td> ​ <td style="​background-color:#​FFFFFF;​vertical-align:​top;"​ width="​44%"> ​ <table border="​0"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​2"><​tbody><​tr style="​background-color:#​AAD0FF;"><​th width="​3%"​ style="​text-align:​left;"> ​ </​th> ​ <th width="​35%"​ style="​text-align:​left;">​ Rider  </​th> ​ <th width="​32%"​ style="​text-align:​left;">​ Ngày sinh  </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​23px-Flag_of_Australia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​35px-Flag_of_Australia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​46px-Flag_of_Australia.svg.png 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​640"/>​ </​span>​ Trent Lowe <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Australia">​ AUS </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1984-10-08 </​span>​) </​span>​ ngày 8 tháng 10 năm 1984 (tuổi 22) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​23px-Flag_of_Spain.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​ Egoi Martínez <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Spain">​ ESP </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1978-05-15 </​span>​) </​span>​ 15 tháng 5 năm 1978 (ở tuổi 29) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​23px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​35px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​46px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/>​ </​span>​ Jason McCartney <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​United States">​ Hoa Kỳ </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1973-09-03 </​span>​) </​span>​ ngày 3 tháng 9 năm 1973 (ở tuổi 33) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​23px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​35px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​45px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​ Gianni Meersman <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Belgium">​ BEL </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1985-12-05 </​span>​) </​span>​ ngày 5 tháng 12 năm 1985 (tuổi 21) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Slovenia.svg/​23px-Flag_of_Slovenia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Slovenia.svg/​35px-Flag_of_Slovenia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Slovenia.svg/​46px-Flag_of_Slovenia.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Uroš Murn <span style="​font-size:​90%;">​ <abbr title="​Slovenia">​ SLO </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1975-02-09 </​span>​) </​span>​ ngày 9 tháng 2 năm 1975 (ở tuổi 32) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​23px-Flag_of_Spain.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​ Stewamín Noval <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Spain">​ ESP </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1979-01-23 </​span>​) </​span>​ ngày 23 tháng 1 năm 1979 (tuổi 28) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Pavel Padrnos <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Czech Republic">​ CZE [ ]) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1970-12-17 </​span>​) </​span>​ 17 tháng 12 năm 1970 (ở tuổi 36) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​23px-Flag_of_Portugal.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​35px-Flag_of_Portugal.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​45px-Flag_of_Portugal.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​ Sérgio Paulinho <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Portugal">​ POR </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1980-03-26 [19459] ) </​span>​ 26 tháng 3 năm 1980 (ở tuổi 27) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​23px-Flag_of_Ukraine.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​35px-Flag_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​45px-Flag_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​ Yaroslav Popovych <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Ukraine">​ UKR </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1980-01-04 </​span>​) </​span>​ Ngày 4 tháng 1 năm 1980 (tuổi 27) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​23px-Flag_of_Spain.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​ José Luis Rubiera <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Spain">​ ESP </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1973-01-27 </​span>​) </​span>​ 27, 1973 (tuổi 34) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Flag_of_Lithuania.svg/​23px-Flag_of_Lithuania.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Flag_of_Lithuania.svg/​35px-Flag_of_Lithuania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Flag_of_Lithuania.svg/​46px-Flag_of_Lithuania.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​ Tomas Vaitkus <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Lithuania">​ LTU </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1982-02-04 </​span>​) </​span>​ ngày 4 tháng 2 năm 1982 (tuổi 25) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​23px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​35px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​45px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​ Jurgen Van Goolen <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Belgium">​ BEL </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1980-11-28 </​span>​) </​span>​ ngày 28 tháng 11 năm 1980 (tuổi 26) </​span> ​ </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;" colspan="​2"><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Denmark.svg/​20px-Flag_of_Denmark.svg.png"​ width="​20"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Denmark.svg/​31px-Flag_of_Denmark.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Denmark.svg/​40px-Flag_of_Denmark.svg.png 2x" data-file-width="​740"​ data-file-height="​560"/>​ </​span>​ Brian Vandborg <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Denmark">​ DEN </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1981-12-04 </​span>​) </​span>​ ngày 4 tháng 12 năm 1981 (tuổi 25) 19659062] </​span>​ Matt White <span style="​font-size:​90%;">​ (<abbr title="​Australia">​ AUS </​abbr>​) </​span></​span> ​ </​td> ​ <​td><​span class="​nowrap"><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday">​ 1974-02-22 </​span>​) </​span>​ ngày 22 tháng 2 năm 1974 (ở tuổi 33) </​span> ​ </​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Former_members_of_Discovery_Channel">​ Các thành viên cũ của Discovery Channel </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Former_members_of_U.S._Postal">​ Các thành viên cũ của Bưu điện Hoa Kỳ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_wins">​ Chiến thắng đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <table class="​wikitable sortable"><​tbody><​tr><​th>​ Ngày  </​th> ​ <th> Chủng tộc  </​th> ​ <th> Địa điểm ​ </​th> ​ <th> Người chiến thắng ​ </​th></​tr><​tr><​td>​ 2005 </​td> ​ <td> Phân loại đội, Tour du lịch của Áo </​td> ​ <td> <span class="​flagicon">​ <img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_Austria.svg/​23px-Flag_of_Austria.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_Austria.svg/​35px-Flag_of_Austria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_Austria.svg/​45px-Flag_of_Austria.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Áo </​td> ​ <td> Đội đua xe đạp Discovery Channel Pro  </​td></​tr><​tr><​td>​ 2005 / 02-27 </​td> ​ <td> Kuurne Phong Brussels Brussels Kuurne </​td> ​ <td> <span class="​flagicon">​ <img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​23px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​35px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​45px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​ Bỉ </​td> ​ <td> George Hincapie ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ 2005-04 </​td> ​ <td> Nhìn chung, Tour du lịch Georgia </​td> ​ <td> <span class="​flagicon">​ <img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​23px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​35px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​46px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/>​ </​span>​ Hoa Kỳ </​td> ​ <td> Tom Danielson ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ 2005-05-19 </​td> ​ <td> Giai đoạn 11, Giro d&#​39;​Italia </​td> ​ <td> <span class="​flagicon">​ <img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​23px-Flag_of_Italy.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​ Ý </​td> ​ <td> Paolo Savoldelli ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ 2005-05-22 </​td> ​ <td> Nhìn chung, Volta a Catalunya </​td> ​ <td> <span class="​flagicon">​ <img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​23px-Flag_of_Spain.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​ Tây Ban Nha </​td> ​ <td> Yaroslav Popovych ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ 2005-05-29 </​td> ​ <td> Phân loại chung, Giro d&#​39;​Italia <img alt=" Jersey Pink.svg " src="​http://​uploa 
 +Phương án thiết kế cải tạo căn hộ B2 anh Trung chung cư Đông Đô 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phương án cải tạo, thiết kế nội thất cho căn hộ B2 của Anh Trung chung cư Đông Đô nhà Anh Tuấn với giải pháp <​strong>​cải tạo làm không gian rộng rãi và thiết kế lại nội thất phòng bếp và phòng khách </​strong>​cho căn hộ Anh Trung chung cư Đông Đô mà vẫn đảm bảo công năng trong căn hộ và đủ ánh sáng cũng như phong thủy trong căn phòng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Xem thêm: <​strong><​span style="​color:​ #​0000ff;">​Hoàn thiện nội thất cho nhà chị Hoa phòng 1807 CC Đông Đô / Thiết kế nội thất hiện đại trong căn hộ 1508 chung cư Đông Đô</​span></​strong></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Thong_tin_du_an_thiet_ke_can_ho_B2_chung_cu_Dong_Do"><​span style="​font-style:​ inherit; font-weight:​ inherit; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong style="​font-style:​ inherit;">​1. Thông tin dự án thiết kế căn hộ B2 chung cư Đông Đô.</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-style:​ inherit; font-weight:​ inherit; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Vị trí căn hộ B2 chung cư Đông Đô<​br/><​span style="​font-style:​ inherit; font-weight:​ inherit;">​Loại căn hộ : 3 phòng ngủ</​span><​br/><​span style="​font-style:​ inherit; font-weight:​ inherit;">​Diện tích : 94,​6m2</​span><​br/><​span style="​font-style:​ inherit; font-weight:​ inherit;">​Đơn vị thiết kế: Công ty Kiến trúc – Nội thất Vietnamarch</​span><​br/><​span style="​font-style:​ inherit; font-weight:​ inherit;">​Phương án thiết kế: KTS Phạm Hưng</​span></​span></​p><​ul><​li style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Mặt bằng hiện trạng căn hộ B2 chung cư Đông Đô.</​strong></​span></​li></​ul><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Với diện tích 94,6m2 trong đó phòng ngủ chiếm 39m2 còn lại là giành cho WC, phòng khách và không gian bếp. Việc bố trí diện tích cho phòng ngủ quá rộng nhưng mỗi phòng ngủ đều được thiết kế trống trơn điều đó sẽ làm giảm diện tích phòng khách, phòng bếp ăn cũng như làm hạn chế việc thiết kế nội thất trong phòng bếp, phòng khách và mang lại không gia vô cùng bất bí mặc dù với diện tích 94,6 m2 cho một căn hộ thực tế là tương đối lý tưởng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​17422"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-cai-tao-can-ho-b2-anh-trung-chung-cu-dong-do/​new-image/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​New-Image.jpg"​ data-orig-size="​916,​544"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​New Image" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​New-Image.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​New-Image.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-17422 size-full"​ title="​Hiện trạng căn hộ B2 chung cư Đông Đô" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​New-Image.jpg"​ alt="​Hiện trạng căn hộ B2 chung cư Đông Đô" width="​916"​ height="​544"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Hiện trạng căn hộ B2 chung cư Đông Đô</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Phuong_an_thiet_ke_can_ho_B2_chung_cu_Dong_Do"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong style="​font-style:​ inherit;">​2. Phương án thiết kế căn hộ B2 chung cư Đông Đô.</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-style:​ inherit; font-weight:​ inherit; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Các KTS Vietnamarch đưa ra phương án cải tạo <​strong>​nội thất chung cư Đông Đô</​strong>​ nhà anh Trung với thiết kế thông minh giảm lại diện tích 3 căn phòng ngủ nhưng vẫn đủ công năng và thiết kế nội thất bắt mắt trong từng phòng ngủ. Thiết kế khu sinh hoạt mở phòng khách và phòng bếp cũng như bàn ăn để tăng diện tích và làm không gian thoáng mát hơn. Mỗi phòng ngủ đều được thiết kế theo tính cách và sở thích của từng người. Các sắp đặt và thiết kế nội thất hết sức bắt mắt, tăng công năng sử dụng nhưng vẫn tạo được không khí thoáng mát và đầy đủ tiện nghi cho căn hộ anh Trung.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​17417"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-cai-tao-can-ho-b2-anh-trung-chung-cu-dong-do/​phuong-an-cai-tao-can-ho-b2-chung-cu-dong-do01/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​phuong-an-cai-tao-can-ho-b2-chung-cu-dong-do01.jpg"​ data-orig-size="​920,​467"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Phương án thiết kế cải tạo căn hộ B2 anh Trung chung cư Đông Đô" data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Phương án thiết kế cải tạo căn hộ B2 anh Trung chung cư Đông Đô&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​phuong-an-cai-tao-can-ho-b2-chung-cu-dong-do01.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​phuong-an-cai-tao-can-ho-b2-chung-cu-dong-do01.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-17417 size-full"​ title="​Phương án cải tạo căn hộ B2 cho anh Trung ở chung cư Đông Đô" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​phuong-an-cai-tao-can-ho-b2-chung-cu-dong-do01.jpg"​ alt="​Phương án cải tạo căn hộ B2 cho anh Trung ở chung cư Đông Đô" width="​920"​ height="​467"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phương án cải tạo căn hộ B2 cho anh Trung ở chung cư Đông Đô</​span></​p><​h3 style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​2.1. Mục đích cải tạo căn hộ.</​strong></​span></​h3><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-style:​ inherit; font-weight:​ inherit; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Mỗi kiến trúc sư Vietnamarch có những kinh nghiệm nhiều năm đề có thể giải được bài toán mọi thứ đều được cố định từ các vách tường bê tông, hộp kỹ thuật cố định, khu vệ sinh không thay đổi được vị trí nhưng họ vẫn có thể giải ra được bài toán khó này một cách vẹn toàn và hoàn hảo. Làm phòng khách và phòng bếp rộng rãi không gian thoáng đãng. Phòng ngủ mặc dù cắt bớt diện tích nhưng làm sao để vẫn thoáng và tràn đầy năng lượng ánh sáng mặt trời cũng như mọi nội thất trong căn hộ được sắp xếp gọn gàng và bắt mắt.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​17419"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-cai-tao-can-ho-b2-anh-trung-chung-cu-dong-do/​phuong-an-cai-tao-can-ho-b2-chung-cu-dong-do03/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​phuong-an-cai-tao-can-ho-b2-chung-cu-dong-do03.jpg"​ data-orig-size="​920,​478"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​phuong-an-cai-tao-can-ho-b2-chung-cu-dong-do03"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​phuong-an-cai-tao-can-ho-b2-chung-cu-dong-do03.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​phuong-an-cai-tao-can-ho-b2-chung-cu-dong-do03.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-17419 size-full"​ title="​Không gian rộng rãi , nội thất đẹp mắt sau khi được cải tạo của căn hộ B2" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​phuong-an-cai-tao-can-ho-b2-chung-cu-dong-do03.jpg"​ alt="​Không gian rộng rãi , nội thất đẹp mắt sau khi được cải tạo của căn hộ B2" width="​920"​ height="​478"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Không gian rộng rãi , nội thất đẹp mắt sau khi được cải tạo của căn hộ B2</​span></​p><​h3><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​2.2 Một vài phương án thiết kế nội thất cho căn hộ B2 chung cư Đông Đô nhà anh Trung.</​span></​h3><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bàn ghế và đồ nội thất được sử dụng tối giản, với <span style="​color:​ #​0000ff;">​thiết kế nội thất chung cư</​span>​ với hình khối và đường nét giản đơn, đa màu sắc rực rỡ nhưng không quá lố lăng, mỗi màu sắc đều được thiết kế để hòa lẫn và làm tông nền nổi bật cho các màu khác. Phòng khách được thiết kế nhẹ nhàng, với những chiếc gối được thiết kế hài hòa tinh tế đa sắc đa màu là điểm chính khá thú vị tạo nên nét đẹp tinh tế cho không gian.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​17424"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-cai-tao-can-ho-b2-anh-trung-chung-cu-dong-do/​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi02-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi02.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi02"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi02.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi02.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-17424 size-full"​ title="​Phòng khách với thiết kế đơn giản đa sắc màu" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi02.jpg"​ alt="​Phòng khách với thiết kế đơn giản đa sắc màu" width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi02.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi02-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi02-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng khách với thiết kế đơn giản đa sắc màu</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bên cạnh đó, việc sử dụng tối đa không gian cửa sổ đón ánh sáng mặt trời tạo nguồn sáng thiên nhiên cho căn hộ chung cư này cũng là ý đồ trang trí thông minh của nhóm KTS biến toàn bộ không gian trở nên bừng sáng và năng động với những màu sắc của tự nhiên.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ hợp với tính cách và sở thích từng người.</​span></​strong></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ dành cho cặp vợ chồng anh Trung</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Với gout thẩm mỹ Scandinavian lấy cảm hứng từ sự đơn giản của phòng khách, nhưng yếu tố gỗ tự nhiên được sử dụng ít hơn.Thiết kế phòng ngủ căn hộ B2 chung cư Đông Đô đem đến những cảm giác ấn tượng, rõ ràng, tiện nghi và vẫn vô cùng cá tình và riêng biệt.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ trẻ con</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Gam màu tươi sáng mát mẻ và hội tụ ánh sáng tự nhiên sẽ là tông màu yêu thích nhất của trẻ con. Vừa đem đến sự vui tươi cho tính cách trẻ nhỏ vừa giúp trẻ tăng khả năng sáng tạo và phát triển trí lực của trẻ. Từng màu sắc từng chi tiết nội thất đều thể hiện tính cách rõ nét của trẻ nhỏ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​17426"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-cai-tao-can-ho-b2-anh-trung-chung-cu-dong-do/​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi06-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi06.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi06"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi06.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi06.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-17426 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất phòng ngủ cho trẻ nhỏ năng động"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi06.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất phòng ngủ cho trẻ nhỏ năng động"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi06.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi06-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​thiet-ke-noi-that-can-ho-cho-doi-vo-chong-tre-hoang-mai-ha-noi06-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế nội thất phòng ngủ cho trẻ nhỏ năng động</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Chúng tôi sẽ sơm gửi tới các bạn những hình ảnh mới nhất về bố trí nội thất các phòng cũng như hình ảnh thực tế khi thi công hoàn thiện.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3_Y_kien_chu_nha_can_B2-chung_cu_Dong_Do"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​3. Ý kiến chủ nhà căn B2-chung cư Đông Đô.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​“Gia đình tôi rất thấy thích thú với phương án cải tạo của kiến trúc sư Vietnamarch đưa ra, chỉ với diện tích 94,6m2 mà có thể tạo nên căn hộ rất đẹp mắt, sang trọng và quý phái. Đặc biệt là thể hiện rõ tính cách của tôi như vậy. Không gian rộng mát, ánh sáng ngập tràn và các nội thất đa sắc màu. Tôi quá bất ngờ vì phương án cải tạo này.”</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4_Lien_he_don_vi_thiet_ke_noi_that_chung_cu_chuyen_nghiep"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​4. Liên hệ đơn vị thiết kế nội thất chung cư chuyên nghiệp.</​span></​span></​h2><​h3 style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​KIẾN TRÚC &amp; NỘI THẤT VIETNAMARCH </​span></​h3><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​VP:​ 61 Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tel:​ 04.6681.2328 – <​strong>​Hotline:​ 0918.248.297 (24/​7)</​strong>​ Kiến trúc sư Nguyễn Hồng Trường.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Website: vietnamarch.com.vn</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Email: [email protected]</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ </​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​160</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Phương án thiết kế cải tạo căn hộ B2 anh Trung chung cư Đông Đô </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
laef3809.txt · Last modified: 2018/12/18 08:49 (external edit)