User Tools

Site Tools


laef3813

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef3813 [2018/12/18 08:52] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Borough ở Pennsylvania,​ Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Forest Hills </b> là một quận ở quận Allegheny, Pennsylvania,​ Hoa Kỳ. Dân số là 6.518 trong cuộc điều tra dân số năm 2010, so với 6.831 năm 2000 và 7.335 vào năm 1990.  </​p><​p>​ Thị trấn được đặt tên theo Forest Hills, Queens. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hills Hills nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 25′19 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 79 ° 51′7 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40,42194 ° N 79,85194 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40,42194; -79,85194 [19659012] (40,421918, -79,​851872). [19659013] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 1,6 dặm vuông (4,1 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Surrounding_neighborhoods">​ Các khu vực lân cận </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Forest Hills có năm biên giới, bao gồm Wilkinsburg và Churchill ở phía bắc, thị trấn Wilkins ở phía đông, Chalfant ở phía đông nam, Bắc Braddock ở phía đông -Southeast, và Braddock Hills từ phía nam đến tây bắc. Các đô thị này, cùng với East Pittsburgh, Edgewood, Rankin, Swissvale và Rùa, tạo nên Khu trường học Woodland Hills. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government_and_Politics">​ Chính phủ và Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Landmarks">​ ] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Forest Hills nằm dọc theo Tuyến đường 30 của Quốc lộ Lincoln, cùng với Greensburg Pike, phục vụ như một động mạch chính của quận. Gần biên giới phía đông với Chalfant cho đến năm 2015 là một máy phát điện Van de Graaff và máy gia tốc hạt năm triệu được sử dụng, được gọi là Máy nghiền hạt nguyên tử Westinghouse. Máy nghiền nguyên tử hoạt động cho đến năm 1958 và được chỉ định là một mốc lịch sử.  </​p><​p>​ Forest Hills được biết đến với nhiều hoạt động giải trí và gia đình. Forest Hills tự hào có một số công viên: Công viên chính và Vườn ươm Forest Hills, Ryan Glenn, Koch, Avenue L Park và Arboretum, và Công viên Sáng. Điểm thu hút mùa hè là hồ bơi của nó, nơi cung cấp cho cư dân và khách của họ một nơi để giữ mát. Một số trong các cơ sở cung cấp cho thuê giá cả phải chăng trong suốt cả năm.  Có một số giải đấu có sẵn cho người dân và gia đình của họ bao gồm: bóng chày, bóng đá, bóng rổ, bơi lội, bơi lội đồng bộ và quần vợt. Người lớn có một số lựa chọn cũng như yoga, thể dục nhịp điệu, lớp học bơi, bơi vòng, đặt chỗ phế liệu và nhiều hoạt động khác. ​ Người cao niên có thể thưởng thức bữa trưa và các hoạt động tại trung tâm cao cấp. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,549 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,248 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,796 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 39,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,561 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,198 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −14.3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6.831 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6.9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6.518 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4.6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6.380 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2.1% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Nguồn: <sup id="​cite_ref-Census1930_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup><​sup id="​cite_ref-Census1960_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup><​sup id="​cite_ref-Census1990_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup><​sup id="​cite_ref-GR2_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup><​sup id="​cite_ref-CensusPopEst_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup>​ năm 2010, có 6.518 người, 3.099 hộ gia đình và 1.807 gia đình cư trú trong quận. Mật độ dân số là 4.073,8 người trên mỗi dặm vuông (1.572,9 / km²). Có 3.324 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 2.065,0 mỗi dặm vuông (797,3 / km²). Thành phần chủng tộc của quận là 87,68% da trắng, 9,14% người Mỹ gốc Phi, 0,09% người Mỹ bản địa, 1,18% người châu Á, 0,02% người dân đảo Thái Bình Dương, 0,40% từ các chủng tộc khác và 1,49% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,32% dân số.  </​p><​p>​ Có 3.099 hộ gia đình, trong đó 21,1% có con dưới 18 tuổi sống với họ, 45,4% là vợ chồng sống chung, 9,5% có chủ hộ là nữ không có chồng và 41,7% là không có gia đình. . 35,8% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 31,0% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,10 và quy mô gia đình trung bình là 2,74.  </​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra, với 18,7% dưới 20 tuổi, 4,3% từ 20 đến 24, 24,1% từ 25 đến 44, 33,2% từ 45 đến 64 và 19,7% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 47,5 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 87,3 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 82,6 nam.  </​p><​p>​ Năm 2000, thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là 44.922 đô la, và thu nhập trung bình cho một gia đình là 56.199 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 42,903 so với $ 31,103 đối với nữ. Thu nhập bình quân đầu người của quận là 26,505 đô la. Khoảng 4,7% gia đình và 5,6% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 8,2% những người dưới 18 tuổi và 2,7% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​       <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1272 ​ Cached time: 20181212045101 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.660 seconds ​ Real time usage: 0.819 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4715/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 137215/​2097152 bytes  Template argument size: 20017/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 16/40  Expensive parser function count: 2/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 28862/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.283/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 6.61 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 643.880 1 -total ​  ​44.37% 285.705 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​28.27% 182.044 1 Template:​Infobox ​  ​25.24% 162.530 1 Template:​Reflist ​  ​20.36% 131.095 9 Template:​Cite_web ​  9.96% 64.157 1 Template:​Travel_guide ​  6.51% 41.913 1 Template:​Short_description ​  5.88% 37.882 2 Template:​Coord ​  5.20% 33.452 2 Template:​Navbox ​  5.03% 32.366 1 Template:​US_Census_population ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​131112-0!canonical and timestamp 20181212045100 and revision id 840603684 ​  ​--> ​ </​div></​pre>​ 
 +Trần thạch cao hiện đại cho phòng khách nhà cấp bốn 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong>​Trần thạch cao hiện đại cho phòng khách </​strong></​span>​nhà cấp bốn đang được ưa chuộng hơn bao giờ hết nhờ giá trị thẩm mỹ và các công năng ưu việt mà nó mang lại. Nếu bạn đang thắc mắc tìm kiếm cho mình mẫu trần hợp lý và phù hợp với không gian phòng khách thì hãy tham khảo ngay bài viết này. Chúng tôi xin tổng hợp và gửi đến bạn đọc các <span style="​color:​ #​003300;">​mẫu trần thạch cao hiện đại đẹp</​span>​ nhất cho phòng khách nhà cấp bốn. </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Xem thêm: <​strong><​span style="​color:​ #​0000ff;">​Phòng khách đẹp sang trọng với trần thạch cao giật cấp</​span></​strong></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Cac_mau_tran_thach_cao_cho_phong_khach_nha_cap_bon_dep_noi_bat"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​1. Các mẫu trần thạch cao cho phòng khách nhà cấp bốn đẹp nổi bật.</​span></​span></​h2><​p><​img data-attachment-id="​23677"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-tran-thach-cao-dep-me-ly-cho-phong-khach-co-dien-tich-nho/​mau-tran-thach-cao-dep-me-ly-cho-phong-khach-co-dien-tich-nho06/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​mau-tran-thach-cao-dep-me-ly-cho-phong-khach-co-dien-tich-nho06.bmp"​ data-orig-size="​920,​614"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-tran-thach-cao-dep-me-ly-cho-phong-khach-co-dien-tich-nho06"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​mau-tran-thach-cao-dep-me-ly-cho-phong-khach-co-dien-tich-nho06.bmp"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​mau-tran-thach-cao-dep-me-ly-cho-phong-khach-co-dien-tich-nho06.bmp"​ class="​aligncenter wp-image-23677 size-full"​ title="​Tổng hợp mẫu trần thạch cao hiện đại cho phòng khách nhà cấp bốn-01"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​mau-tran-thach-cao-dep-me-ly-cho-phong-khach-co-dien-tich-nho06.bmp"​ alt="​Tổng hợp mẫu trần thạch cao hiện đại cho phòng khách nhà cấp bốn-01"​ width="​920"​ height="​614"/></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Trần thạch cao phẳng kết hợp đèn chùm</​strong>​ là một hình mẫu quen thuộc được sử dụng trong thiết kế nội thất. Cách kết hợp này mang đến sự sang trọng và đẳng cấp cho mọi không gian. Bên cạnh các mẫu đèn quen thuộc bạn có thể sử dụng các mẫu đèn sáng tạo với kiểu dáng độc lạ giúp không gian phòng khách nhà bạn nổi bật hơn như mẫu đèn trong hình. Bộ sofa và thảm sàn màu đen càng làm nổi bật thêm tường và trần nhà tông màu trắng, cách sắp xếp nội thất đơn giản hợp lý nhưng đầy hiện đại và mang đến sự đẳng cấp riêng cho căn phòng. </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​23909"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-chung-cu-tai-ha-noi/​thiet-ke-noi-that-can-ho-khong-goc-chet05/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-khong-goc-chet05.jpg"​ data-orig-size="​920,​612"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-can-ho-khong-goc-chet05"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-khong-goc-chet05.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-khong-goc-chet05.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-23909 size-full"​ title="​Tổng hợp mẫu trần thạch cao hiện đại cho phòng khách nhà cấp bốn-02"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-khong-goc-chet05.jpg"​ alt="​Tổng hợp mẫu trần thạch cao hiện đại cho phòng khách nhà cấp bốn-02"​ width="​920"​ height="​612"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-khong-goc-chet05.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-khong-goc-chet05-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​thiet-ke-noi-that-can-ho-khong-goc-chet05-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bên cạnh việc sử dụng đèn chùm trang trí trần bạn cũng có thể sử dụng quạt trần vừa tạo mát cho căn phòng vừa có giá trị thẩm mỹ cao. Mẫu <span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong>​trần thạch cao giật cấp hiện đại</​strong></​span>​ giật cấp hình ô vuông ở chính giữa kết hợp cùng hệ thống đèn mắt trâu được sắp xếp vô cùng hợp lý tạo cảm giác dễ chịu cho người nhìn. Thiết kế hướng ngoại với cửa sổ kính đón ánh sáng tự nhiên mang đến không gian thư giãn ngay chính nhà bạn.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​24021"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cach-ket-hop-ghe-sofa-phong-khach-voi-ban-tra-hop-ly-cho-chung-cu-nho/​model-ruang-tamu-kecil-sederhana-contoh-penataan-kursi-sofa-untuk-ruang-tamu-kecil-sketsa-denah/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​Mot-so-cach-ket-hop-sofa-phong-khach-voi-ban-tra-hop-ly_00007.jpg"​ data-orig-size="​920,​681"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;​Model Ruang Tamu Kecil Sederhana Contoh Penataan Kursi Sofa Untuk Ruang Tamu Kecil Sketsa Denah - Desain Rumah, Interior, Eksterior, Gedung, Hotel, Sekolah&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;​Model Ruang Tamu Kecil Sederhana Contoh Penataan Kursi Sofa Untuk Ruang Tamu Kecil Sketsa Denah&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Model Ruang Tamu Kecil Sederhana Contoh Penataan Kursi Sofa Untuk Ruang Tamu Kecil Sketsa Denah" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​Mot-so-cach-ket-hop-sofa-phong-khach-voi-ban-tra-hop-ly_00007.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​Mot-so-cach-ket-hop-sofa-phong-khach-voi-ban-tra-hop-ly_00007.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-24021 size-full"​ title="​Tổng hợp mẫu trần thạch cao hiện đại cho phòng khách nhà cấp bốn-03"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​Mot-so-cach-ket-hop-sofa-phong-khach-voi-ban-tra-hop-ly_00007.jpg"​ alt="​Tổng hợp mẫu trần thạch cao hiện đại cho phòng khách nhà cấp bốn-03"​ width="​920"​ height="​681"/></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Hay với mẫu trần đơn giản như thế này cũng rất phù hợp với không gian nội thất hiện đại. Bạn yêu thích sự trẻ trung và phong cách tươi mới hãy áp dụng ngay mẫu trần này cho phòng khách nhà mình nhé! Góc phải của trần có lắp đèn chìm gắn liền vừa để cung cấp ánh sáng vừa dùng để trang trí rất ấn tượng. Lưu ý khi sử dụng <​strong>​trần thạch cao đơn giản</​strong>​ thì nội thất cũng nên có phong cách tương ứng, không nên quá rườm rà dẫn tới rối mắt. </​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​23730"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-tran-thach-cao-phang-cuc-ky-sang-trong-cho-phong-khach-nha-ong/​mau-tran-thach-cao-phang-cho-phong-khach-nha-ong04/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​mau-tran-thach-cao-phang-cho-phong-khach-nha-ong04.bmp"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-tran-thach-cao-phang-cho-phong-khach-nha-ong04"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​mau-tran-thach-cao-phang-cho-phong-khach-nha-ong04.bmp"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​mau-tran-thach-cao-phang-cho-phong-khach-nha-ong04.bmp"​ class="​aligncenter wp-image-23730 size-full"​ title="​Tổng hợp mẫu trần thạch cao hiện đại cho phòng khách nhà cấp bốn-04"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​mau-tran-thach-cao-phang-cho-phong-khach-nha-ong04.bmp"​ alt="​Tổng hợp mẫu trần thạch cao hiện đại cho phòng khách nhà cấp bốn-04"​ width="​920"​ height="​613"/></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thêm một sự lựa chọn tuyệt vời nữa cho không gian phòng khách nhà cấp bốn. <​strong>​Trần thạch cao</​strong>​ uốn hình vòm trên tông màu trắng cực kỳ bắt mắt trên nền tường vàng. Nội thất sang trọng sắp xếp hợp lý hòa quyện cùng thiên nhiên. Với những không gian hiện đại luôn tạo cho người đối diện cái nhìn rất thoải mái và dễ chịu dù là với phòng khách hay bất cứ căn phòng nào khác. </​span></​p><​h2><​span id="​2_Mau_tran_thach_cao_hien_dai_khac_cho_phong_khach_nha_cap_bon"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​2. Mẫu trần thạch cao hiện đại khác cho phòng khách nhà cấp bốn. </​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Hiện nay có rất nhiều ý tưởng để trang trí trần thạch cao cho phòng khách, lựa chọn phong cách nào là tùy thuộc vào không gian phòng và ý thích của bạn. Bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu trần thạch cao hiện đại cho phòng khách dưới đây:</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​23723"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​lam-the-nao-de-co-mau-tran-thach-cao-dep-va-an-toan/​lam-the-nao-de-co-mau-tran-thach-cao-dep-va-an-toan04/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​lam-the-nao-de-co-mau-tran-thach-cao-dep-va-an-toan04.bmp"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​lam-the-nao-de-co-mau-tran-thach-cao-dep-va-an-toan04"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​lam-the-nao-de-co-mau-tran-thach-cao-dep-va-an-toan04.bmp"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​lam-the-nao-de-co-mau-tran-thach-cao-dep-va-an-toan04.bmp"​ class="​aligncenter wp-image-23723 size-full"​ title="​Tổng hợp mẫu trần thạch cao hiện đại cho phòng khách nhà cấp bốn-05"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​lam-the-nao-de-co-mau-tran-thach-cao-dep-va-an-toan04.bmp"​ alt="​Tổng hợp mẫu trần thạch cao hiện đại cho phòng khách nhà cấp bốn-05"​ width="​920"​ height="​690"/></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​23717"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-tran-thach-cao-hien-dai-cho-biet-thu-2-tang-cho-nha-anh-hung-quang-ninh/​tran-thach-cao-hien-dai-cho-biet-thu-hai-tang-nha-anh-hung-quang-ninh03/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​tran-thach-cao-hien-dai-cho-biet-thu-hai-tang-nha-anh-hung-quang-ninh03.bmp"​ data-orig-size="​920,​605"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tran-thach-cao-hien-dai-cho-biet-thu-hai-tang-nha-anh-hung-quang-ninh03"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​tran-thach-cao-hien-dai-cho-biet-thu-hai-tang-nha-anh-hung-quang-ninh03.bmp"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​tran-thach-cao-hien-dai-cho-biet-thu-hai-tang-nha-anh-hung-quang-ninh03.bmp"​ class="​aligncenter wp-image-23717 size-full"​ title="​Tổng hợp mẫu trần thạch cao hiện đại cho phòng khách nhà cấp bốn-06"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​10/​tran-thach-cao-hien-dai-cho-biet-thu-hai-tang-nha-anh-hung-quang-ninh03.bmp"​ alt="​Tổng hợp mẫu trần thạch cao hiện đại cho phòng khách nhà cấp bốn-06"​ width="​920"​ height="​605"/></​span></​p><​h2><​span id="​3_Lien_he_tu_van_thiet_ke_tran_thach_cao"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​3. Liên hệ tư vấn thiết kế trần thạch cao.</​span></​span></​h2><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Hiện nay đối với các khách hàng có nhu cầu mua sắm, thiết kế, <​strong>​thi công trần thạch cao tại tỉnh lẻ</​strong>​ sẽ không còn phải lo lắng trong vấn đề tìm kiếm nơi cung cấp sản phẩm uy tín chất lượng tốt nữa vì Vietnamarch chúng tôi đã có các đại lý ủy quyền cũng như các bộ phận thiết kế thi công trần thạch cao trên toàn quốc, cụ thể như sau: </​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Thiết kế và thi công trần thạch cao Miền Bắc</​strong>​ : Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Thiết kế và thi công trần thạch cao miền Trung</​strong>:​ Tỉnh Thanh Hoá, Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tp. Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Phú Yên, Tỉnh Khánh Hoà, Tỉnh Kom Tum, Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Dak Lak.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Thiết kế và thi công trần thạch cao miền Nam</​strong>:​ Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Long An, Tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Bến Tre, Tỉnh Trà Vinh, Tỉnh An Giang, Tp. Cần Thơ, Tỉnh Bạc Liêu,​Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Cà mau, Tỉnh Kiên Giang, Tỉnh Đồng Nai</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Để tham khảo chi tiết cụ thể cũng như giải đáp mọi thắc mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ:</​span></​p><​p><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Công ty TNHH VIETNAMARCH</​span></​strong></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​VP:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tel:​ 04.6681.2328 – <​strong>​Hotline:​ 0904.183.097 (24/​7)</​strong></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Website:​ <​strong>​Vietnamarch.com.vn</​strong></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Email:​ <​strong>​[email protected]</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ right;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nguyễn Thương, phòng TKNT Vietnamarch</​span></​strong></​p><​p>​ </​p><​p><​span class="​embed-youtube"​ style="​text-align:​center;​ display: block;"><​iframe class="​youtube-player"​ type="​text/​html"​ width="​840"​ height="​503"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​DWhvtVHIb9g?​version=3&​amp;​rel=1&​amp;​fs=1&​amp;​autohide=2&​amp;​showsearch=0&​amp;​showinfo=1&​amp;​iv_load_policy=1&​amp;​wmode=transparent"​ allowfullscreen="​true"​ style="​border:​0;"></​iframe></​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​652</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Trần thạch cao hiện đại cho phòng khách nhà cấp bốn </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
laef3813.txt · Last modified: 2018/12/18 08:52 (external edit)