User Tools

Site Tools


site5621

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site5621 [2018/12/18 08:52] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​div> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​262px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Dying_gaul.jpg/​260px-Dying_gaul.jpg"​ width="​260"​ height="​211"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Dying_gaul.jpg/​390px-Dying_gaul.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Dying_gaul.jpg/​520px-Dying_gaul.jpg 2x" data-file-width="​1458"​ data-file-height="​1186"/>​ </​div></​div> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​262px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Lammasu.jpg/​260px-Lammasu.jpg"​ width="​260"​ height="​230"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Lammasu.jpg/​390px-Lammasu.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Lammasu.jpg/​520px-Lammasu.jpg 2x" data-file-width="​3881"​ data-file-height="​3436"/>​ </​div></​div> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​262px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Moses_San_Pietro_in_Vincoli.jpg/​260px-Moses_San_Pietro_in_Vincoli.jpg"​ width="​260"​ height="​390"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Moses_San_Pietro_in_Vincoli.jpg/​390px-Moses_San_Pietro_in_Vincoli.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Moses_San_Pietro_in_Vincoli.jpg/​520px-Moses_San_Pietro_in_Vincoli.jpg 2x" data-file-width="​2336"​ data-file-height="​3504"/>​ </​div></​div> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​262px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Miyasaka_Hakuryu_II_-_Tigress_with_Two_Cubs_-_Walters_71909.jpg/​260px-Miyasaka_Hakuryu_II_-_Tigress_with_Two_Cubs_-_Walters_71909.jpg"​ width="​260"​ height="​242"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Miyasaka_Hakuryu_II_-_Tigress_with_Two_Cubs_-_Walters_71909.jpg/​390px-Miyasaka_Hakuryu_II_-_Tigress_with_Two_Cubs_-_Walters_71909.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Miyasaka_Hakuryu_II_-_Tigress_with_Two_Cubs_-_Walters_71909.jpg/​520px-Miyasaka_Hakuryu_II_-_Tigress_with_Two_Cubs_-_Walters_71909.jpg 2x" data-file-width="​1206"​ data-file-height="​1121"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Netsuke của hổ với hai con, Nhật Bản giữa thế kỷ 19, ngà voi có lớp vỏ </​div></​div></​div> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​262px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Angel_of_the_North_2016_006.jpg/​260px-Angel_of_the_North_2016_006.jpg"​ width="​260"​ height="​173"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Angel_of_the_North_2016_006.jpg/​390px-Angel_of_the_North_2016_006.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Angel_of_the_North_2016_006.jpg/​520px-Angel_of_the_North_2016_006.jpg 2x" data-file-width="​5184"​ data-file-height="​3456"/>​ </​div></​div> ​ <​p><​b>​ Điêu khắc </b> là nhánh của nghệ thuật thị giác hoạt động theo ba chiều. Đó là một trong những nghệ thuật nhựa. Các quy trình điêu khắc bền bỉ ban đầu sử dụng chạm khắc (loại bỏ vật liệu) và mô hình hóa (bổ sung vật liệu, như đất sét), trong đá, kim loại, gốm sứ, gỗ và các vật liệu khác, nhưng từ thời Hiện đại, đã có sự tự do gần như hoàn toàn của vật liệu và quá trình. Một loạt các vật liệu có thể được làm việc bằng cách loại bỏ, chẳng hạn như chạm khắc, lắp ráp bằng cách hàn hoặc mô hình hóa, hoặc đúc hoặc đúc. ​ </​p><​p>​ Điêu khắc trên đá tồn tại tốt hơn nhiều so với các tác phẩm nghệ thuật bằng vật liệu dễ hỏng và thường đại diện cho phần lớn các tác phẩm còn sót lại (trừ đồ gốm) từ các nền văn hóa cổ đại, mặc dù truyền thống điêu khắc trên gỗ có thể đã biến mất gần như hoàn toàn. Tuy nhiên, hầu hết các tác phẩm điêu khắc cổ đã được vẽ rực rỡ, và điều này đã bị mất. <sup id="​cite_ref-artmuseums.harvard.edu_2-0"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​p><​p>​ Điêu khắc là trung tâm tôn sùng tôn giáo trong nhiều nền văn hóa, và cho đến những thế kỷ gần đây, quá đắt đối với cá nhân để tạo ra, thường là một biểu hiện của tôn giáo hoặc chính trị. Những nền văn hóa mà các tác phẩm điêu khắc của họ đã tồn tại với số lượng bao gồm các nền văn hóa của Địa Trung Hải cổ đại, Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như nhiều người ở Trung và Nam Mỹ và Châu Phi.  </​p><​p>​ Truyền thống điêu khắc phương Tây bắt đầu từ Hy Lạp cổ đại, và Hy Lạp được coi là sản xuất những kiệt tác vĩ đại trong thời kỳ cổ điển. Trong thời trung cổ, điêu khắc gothic đại diện cho sự đau đớn và đam mê của đức tin Kitô giáo. Sự hồi sinh của các mô hình cổ điển trong thời Phục hưng đã tạo ra các tác phẩm điêu khắc nổi tiếng như Michelangelo&#​39;​s <i> David </i>. Điêu khắc hiện đại đã tránh xa các quá trình truyền thống và nhấn mạnh vào việc mô tả cơ thể con người, với việc tạo ra các tác phẩm điêu khắc được xây dựng, và trình bày các vật thể tìm thấy như các tác phẩm nghệ thuật đã hoàn thành. ​ </​p> ​       <p> Một sự khác biệt cơ bản là giữa điêu khắc trong vòng, điêu khắc đứng tự do, chẳng hạn như tượng, không được gắn (trừ có thể ở chân đế) với bất kỳ bề mặt nào khác, và các loại phù điêu khác nhau, ít nhất là một phần gắn liền với một bề mặt nền. Cứu trợ thường được phân loại theo mức độ chiếu từ tường thành thấp hoặc phù điêu, nhẹ nhõm cao, và đôi khi là một cứu trợ trung gian. Sunk-cứu trợ là một kỹ thuật giới hạn ở Ai Cập cổ đại. Phù điêu là phương tiện điêu khắc thông thường cho các nhóm hình lớn và các đối tượng tường thuật, khó thực hiện trong vòng, và là kỹ thuật điển hình được sử dụng cho cả điêu khắc kiến ​​trúc,​ gắn liền với các tòa nhà và để điêu khắc quy mô nhỏ trang trí các vật thể khác, như trong nhiều đồ gốm, đồ kim loại và đồ trang sức. Điêu khắc phù điêu cũng có thể trang trí bia, tấm thẳng đứng, thường bằng đá, thường cũng có chữ khắc. ​ </​p><​p>​ Một điểm khác biệt cơ bản là giữa các kỹ thuật chạm khắc trừ, loại bỏ vật liệu khỏi một khối hoặc cục hiện có, ví dụ như đá hoặc gỗ, và các kỹ thuật mô hình hóa hình thành hoặc xây dựng công trình từ vật liệu. Các kỹ thuật như đúc, dập và đúc sử dụng một ma trận trung gian có chứa thiết kế để tạo ra tác phẩm; nhiều trong số này cho phép sản xuất một số bản sao.  </​p> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​%E9%BE%99%E9%97%A8-Buddha.jpg/​220px-%E9%BE%99%E9%97%A8-Buddha.jpg"​ width="​220"​ height="​122"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​%E9%BE%99%E9%97%A8-Buddha.jpg/​330px-%E9%BE%99%E9%97%A8-Buddha.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​%E9%BE%99%E9%97%A8-Buddha.jpg/​440px-%E9%BE%99%E9%97%A8-Buddha.jpg 2x" data-file-width="​5753"​ data-file-height="​3179"/>​ </​div></​div> ​ <p> Thuật ngữ &​quot;​điêu khắc&​quot;​ thường được sử dụng chủ yếu để mô tả các tác phẩm lớn, đôi khi được gọi là điêu khắc hoành tráng, có nghĩa là hoặc cả hai tác phẩm điêu khắc lớn hoặc được gắn vào một tòa nhà. Nhưng thuật ngữ này bao gồm đúng nhiều loại công trình nhỏ trong ba chiều sử dụng cùng một kỹ thuật, bao gồm tiền xu và huy chương, chạm khắc đá cứng, thuật ngữ chạm khắc nhỏ trên đá có thể thực hiện công việc chi tiết. ​ </​p><​p>​ Bức tượng rất lớn hoặc &​quot;​khổng lồ&​quot;​ đã có một sức hấp dẫn lâu dài từ thời cổ đại; lớn nhất trong kỷ lục ở 182 m (597 ft) là Tượng Thống nhất Ấn Độ 2018. Một hình thức điêu khắc chân dung lớn khác là bức tượng cưỡi ngựa của một người cưỡi ngựa, đã trở nên hiếm trong những thập kỷ gần đây. Các hình thức nhỏ nhất của điêu khắc chân dung kích thước thật là &​quot;​cái đầu&​quot;,​ chỉ ra rằng, hoặc bức tượng bán thân, một đại diện của một người từ ngực trở lên. Các hình thức điêu khắc nhỏ bao gồm bức tượng, thông thường là một bức tượng cao không quá 18 inch (46 cm), và để làm phù điêu các tấm bảng, huy chương hoặc đồng xu.  </​p><​p>​ Nghệ thuật hiện đại và đương đại đã bổ sung một số hình thức điêu khắc phi truyền thống, bao gồm điêu khắc âm thanh, điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật môi trường, điêu khắc môi trường, điêu khắc nghệ thuật đường phố, điêu khắc động học (liên quan đến các khía cạnh của chuyển động vật lý), nghệ thuật đất, và nghệ thuật trang web cụ thể. Điêu khắc là một hình thức quan trọng của nghệ thuật công cộng. Một bộ sưu tập điêu khắc trong một khung cảnh vườn có thể được gọi là một khu vườn điêu khắc. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Purposes_and_subjects">​ Mục đích và chủ đề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​282px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​Mo%C3%A1is.jpg/​280px-Mo%C3%A1is.jpg"​ width="​280"​ height="​280"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​Mo%C3%A1is.jpg/​420px-Mo%C3%A1is.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​Mo%C3%A1is.jpg/​560px-Mo%C3%A1is.jpg 2x" data-file-width="​1944"​ data-file-height="​1944"/>​ <div class="​thumbcaption"><​i>​ Moai </i> từ Đảo Phục Sinh, nơi tập trung các nguồn lực vào điêu khắc lớn có thể có ảnh hưởng chính trị nghiêm trọng. </​div></​div></​div> ​ <p> mục đích phổ biến nhất của điêu khắc là trong một số hình thức liên kết với tôn giáo. Hình ảnh sùng bái là phổ biến trong nhiều nền văn hóa, mặc dù chúng thường không phải là những bức tượng khổng lồ của các vị thần đặc trưng cho nghệ thuật Hy Lạp cổ đại, như Tượng thần Zeus tại Olympia. Những hình ảnh sùng bái thực tế trong các khu bảo tồn trong cùng của các ngôi đền Ai Cập, trong đó không có ai sống sót, rõ ràng là khá nhỏ, ngay cả trong những ngôi đền lớn nhất. Điều tương tự thường đúng trong Ấn Độ giáo, trong đó hình thức rất đơn giản và cổ xưa của lingam là phổ biến nhất. Phật giáo đã mang tác phẩm điêu khắc của các nhân vật tôn giáo đến Đông Á, nơi dường như không có truyền thống tương đương trước đó, mặc dù các hình dạng đơn giản như <i> bi </i> và <i> cong </i> có lẽ có ý nghĩa tôn giáo. ​ </​p><​p>​ Các tác phẩm điêu khắc nhỏ làm tài sản cá nhân quay trở lại nghệ thuật tiền sử sớm nhất và sử dụng tác phẩm điêu khắc rất lớn làm nghệ thuật công cộng, đặc biệt là để gây ấn tượng với người xem bằng sức mạnh của một người cai trị, ít nhất là trở lại với Nhân sư vĩ đại khoảng 4.500 những năm trước Trong khảo cổ học và lịch sử nghệ thuật, sự xuất hiện và đôi khi biến mất của tác phẩm điêu khắc lớn hoặc hoành tráng trong một nền văn hóa được coi là rất quan trọng, mặc dù việc truy tìm sự xuất hiện thường phức tạp bởi sự tồn tại của điêu khắc trong gỗ và các vật liệu dễ hư hỏng khác không có ghi chép vẫn còn; <sup id="​cite_ref-Google_books_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ cột totem là một ví dụ về truyền thống điêu khắc tượng đài trong gỗ sẽ không để lại dấu vết cho khảo cổ học. Khả năng triệu tập các nguồn lực để tạo ra tác phẩm điêu khắc hoành tráng, bằng cách vận chuyển các vật liệu thường rất nặng và sắp xếp để thanh toán những gì thường được coi là nhà điêu khắc toàn thời gian, được coi là một dấu ấn của văn hóa tương đối tiên tiến về mặt tổ chức xã hội. Những khám phá bất ngờ gần đây về các nhân vật thời đại đồ đồng Trung Quốc cổ đại tại Sanxingdui, có kích thước gấp đôi con người, đã làm xáo trộn nhiều ý tưởng về nền văn minh Trung Quốc thời kỳ đầu, vì chỉ có những đồng tiền nhỏ hơn nhiều được biết đến trước đây. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Một số nền văn hóa tiên tiến, chắc chắn là Ấn Độ Nền văn minh thung lũng, dường như không có tác phẩm điêu khắc hoành tráng nào, mặc dù sản xuất những bức tượng nhỏ và con dấu rất tinh vi. Văn hóa của người Mississippi dường như đang tiến tới việc sử dụng nó, với những hình tượng đá nhỏ, khi nó sụp đổ. Các nền văn hóa khác, như Ai Cập cổ đại và văn hóa Đảo Phục Sinh, dường như đã dành những nguồn lực khổng lồ cho điêu khắc tượng đài quy mô rất lớn từ giai đoạn rất sớm. ​ </​p> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​262px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​National_gallery_in_washington_d.c.%2C_pisanello%2C_medaglia_di_giovanni_di_bisanzio_recto.JPG/​260px-National_gallery_in_washington_d.c.%2C_pisanello%2C_medaglia_di_giovanni_di_bisanzio_recto.JPG"​ width="​260"​ height="​248"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​National_gallery_in_washington_d.c.%2C_pisanello%2C_medaglia_di_giovanni_di_bisanzio_recto.JPG/​390px-National_gallery_in_washington_d.c.%2C_pisanello%2C_medaglia_di_giovanni_di_bisanzio_recto.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​National_gallery_in_washington_d.c.%2C_pisanello%2C_medaglia_di_giovanni_di_bisanzio_recto.JPG/​520px-National_gallery_in_washington_d.c.%2C_pisanello%2C_medaglia_di_giovanni_di_bisanzio_recto.JPG 2x" data-file-width="​1098"​ data-file-height="​1048"/>​ </​div></​div> ​ <p> Bộ sưu tập điêu khắc, bao gồm cả thời kỳ trước, đã có từ 2.000 năm trước ở Hy Lạp, Trung Quốc và Trung Mỹ, và nhiều bộ sưu tập đã có sẵn trên màn hình bán công khai từ lâu trước khi bảo tàng hiện đại được phát minh. Từ thế kỷ 20, phạm vi các đối tượng tương đối hạn chế được tìm thấy trong điêu khắc lớn được mở rộng rất nhiều, với các chủ đề trừu tượng và việc sử dụng hoặc đại diện cho bất kỳ loại chủ đề nào hiện nay. Ngày nay, nhiều tác phẩm điêu khắc được tạo ra để trưng bày không liên tục trong các phòng trưng bày và bảo tàng, và khả năng vận chuyển và lưu trữ các công trình ngày càng lớn là một yếu tố trong việc xây dựng của họ. Các bức tượng nhỏ trang trí, thường thấy nhất trong đồ gốm, ngày nay rất phổ biến (mặc dù bị lãng quên một cách kỳ lạ bởi nghệ thuật đương đại và đương đại) khi chúng ở Rococo, hoặc ở Hy Lạp cổ đại khi tượng nhỏ Tanagra là một ngành công nghiệp chính, hoặc ở Đông Á và Pre-Columbia nghệ thuật. Các phụ kiện điêu khắc nhỏ cho đồ nội thất và các đồ vật khác trở lại thời cổ đại, như trong ngà voi Nimrud, ngà Begram và tìm thấy từ ngôi mộ của Tutankhamun. ​ </​p><​p>​ Điêu khắc chân dung bắt đầu ở Ai Cập, nơi Narmer Palette cho thấy một người cai trị thế kỷ thứ 32 trước Công nguyên và Mesopotamia,​ nơi chúng ta có 27 bức tượng Gudea còn sót lại, người cai trị Lagash c. 2144 Điện2124 BCE. Ở Hy Lạp và La Mã cổ đại, việc dựng tượng chân dung ở nơi công cộng gần như là dấu hiệu cao quý nhất và là tham vọng của giới thượng lưu, người cũng có thể được miêu tả trên một đồng xu. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Trong các nền văn hóa khác như Ai Cập và các bức tượng công cộng ở Cận Đông hầu như chỉ là nơi bảo tồn của người cai trị, với những người giàu có khác chỉ được khắc họa trong lăng mộ của họ. Những người cai trị thường là những người duy nhất được đưa ra những bức chân dung trong các nền văn hóa tiền Columbus, bắt đầu với những người đứng đầu khổng lồ Olmec của khoảng 3.000 năm trước. Điêu khắc chân dung Đông Á là hoàn toàn tôn giáo, với các giáo sĩ hàng đầu được tưởng niệm với các bức tượng, đặc biệt là những người sáng lập các tu viện, nhưng không phải là người cai trị, hoặc tổ tiên. Truyền thống Địa Trung Hải đã hồi sinh, ban đầu chỉ dành cho hình nộm và tiền xu, vào thời Trung cổ, nhưng đã mở rộng rất nhiều vào thời Phục hưng, nơi đã phát minh ra các hình thức mới như huy chương chân dung cá nhân. ​ </​p><​p>​ Động vật, với hình người, là chủ đề sớm nhất cho điêu khắc, và luôn luôn là những con quái vật phổ biến, đôi khi thực tế, nhưng thường là tưởng tượng; ở Trung Quốc, động vật và quái vật gần như là những chủ đề truyền thống duy nhất cho điêu khắc đá bên ngoài lăng mộ và đền thờ. Vương quốc thực vật chỉ quan trọng trong đồ trang sức và phù điêu trang trí, nhưng những hình thức này hầu như là tất cả các tác phẩm điêu khắc lớn của nghệ thuật Byzantine và nghệ thuật Hồi giáo, và rất quan trọng trong hầu hết các truyền thống Á-Âu, nơi các họa tiết như cuộn cọ và cây nho đã đi qua phía đông và phía tây trong hơn hai thiên niên kỷ.  </​p><​p>​ Một hình thức điêu khắc được tìm thấy trong nhiều nền văn hóa tiền sử trên thế giới là các phiên bản mở rộng đặc biệt của các công cụ, vũ khí hoặc tàu thuyền thông thường được tạo ra trong các vật liệu quý giá không thực tế, cho một số hình thức sử dụng nghi lễ hoặc trưng bày hoặc làm lễ vật. Ngọc bích hoặc các loại đá xanh khác đã được sử dụng ở Trung Quốc, Olmec Mexico và Châu Âu thời đồ đá mới, và ở Mesopotamia,​ những hình dạng gốm lớn đầu tiên được sản xuất bằng đá. Đồng được sử dụng ở châu Âu và Trung Quốc cho các rìu và lưỡi kiếm lớn, như Oxborough Dirk.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Materials_and_techniques">​ Vật liệu và kỹ thuật </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Mesopotamia_male_worshiper_2750-2600_B.C.jpg/​220px-Mesopotamia_male_worshiper_2750-2600_B.C.jpg"​ width="​220"​ height="​295"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Mesopotamia_male_worshiper_2750-2600_B.C.jpg/​330px-Mesopotamia_male_worshiper_2750-2600_B.C.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Mesopotamia_male_worshiper_2750-2600_B.C.jpg/​440px-Mesopotamia_male_worshiper_2750-2600_B.C.jpg 2x" data-file-width="​1688"​ data-file-height="​2260"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Tín đồ nam Sumer, alabaster có mắt vỏ, 2750−2600 BCE </​div></​div></​div> ​ <p> Các vật liệu được sử dụng trong điêu khắc rất đa dạng, thay đổi trong suốt lịch sử. Các vật liệu cổ điển, với độ bền vượt trội, là kim loại, đặc biệt là đồng, đá và gốm, với gỗ, xương và gạc kém bền hơn nhưng các tùy chọn rẻ hơn. Các vật liệu quý như vàng, bạc, ngọc bích và ngà voi thường được sử dụng cho các tác phẩm xa xỉ nhỏ, và đôi khi trong các tác phẩm lớn hơn, như trong các bức tượng chryselephantine. Các vật liệu phổ biến hơn và ít tốn kém hơn đã được sử dụng để điêu khắc để tiêu thụ rộng hơn, bao gồm các loại gỗ cứng (như gỗ sồi, hộp / gỗ hộp và vôi / linden); đất nung và gốm sứ khác, sáp (một vật liệu rất phổ biến cho các mô hình để đúc, và nhận được ấn tượng của con dấu xi lanh và đá quý khắc), và các kim loại đúc như thiếc và kẽm (người chơi trò chơi). Nhưng một số lượng lớn các vật liệu khác đã được sử dụng như một phần của tác phẩm điêu khắc, trong các tác phẩm dân tộc học và cổ đại cũng nhiều như các tác phẩm hiện đại. ​ </​p><​p>​ Tác phẩm điêu khắc thường được vẽ, nhưng thường mất đi thời gian, hoặc người phục chế. Nhiều kỹ thuật vẽ khác nhau đã được sử dụng trong việc chế tác điêu khắc, bao gồm cả sơn dầu, sơn dầu, mạ vàng, sơn nhà, bình xịt, men và phun cát. <sup id="​cite_ref-artmuseums.harvard.edu_2-1"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​ [6] </​sup>​ </​p><​p>​ các nhà điêu khắc tìm kiếm những cách thức và vật liệu mới để làm nghệ thuật. Một trong những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất của Pablo Picasso bao gồm các bộ phận xe đạp. Alexander Calder và những người theo chủ nghĩa hiện đại khác đã sử dụng thép sơn một cách ngoạn mục. Từ những năm 1960, acrylic và nhựa khác cũng đã được sử dụng. Andy Goldsworthy thực hiện các tác phẩm điêu khắc phù du khác thường của mình từ các vật liệu gần như hoàn toàn tự nhiên trong môi trường tự nhiên. Một số tác phẩm điêu khắc, chẳng hạn như điêu khắc băng, điêu khắc cát và điêu khắc khí, được cố tình tồn tại trong thời gian ngắn. Các nhà điêu khắc gần đây đã sử dụng kính màu, công cụ, bộ phận máy, phần cứng và bao bì tiêu dùng để thời trang các tác phẩm của họ. Các nhà điêu khắc đôi khi sử dụng các vật thể tìm thấy, và đá của học giả Trung Quốc đã được đánh giá cao trong nhiều thế kỷ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Stone">​ Đá </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Istanbul_-_Museo_archeologico_-_Mostra_sul_colore_nell%27antichit%C3%A0_08_-_Foto_G._Dall%27Orto_28-5-2006.jpg/​220px-Istanbul_-_Museo_archeologico_-_Mostra_sul_colore_nell%27antichit%C3%A0_08_-_Foto_G._Dall%27Orto_28-5-2006.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Istanbul_-_Museo_archeologico_-_Mostra_sul_colore_nell%27antichit%C3%A0_08_-_Foto_G._Dall%27Orto_28-5-2006.jpg/​330px-Istanbul_-_Museo_archeologico_-_Mostra_sul_colore_nell%27antichit%C3%A0_08_-_Foto_G._Dall%27Orto_28-5-2006.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Istanbul_-_Museo_archeologico_-_Mostra_sul_colore_nell%27antichit%C3%A0_08_-_Foto_G._Dall%27Orto_28-5-2006.jpg/​440px-Istanbul_-_Museo_archeologico_-_Mostra_sul_colore_nell%27antichit%C3%A0_08_-_Foto_G._Dall%27Orto_28-5-2006.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Tái tạo hiện đại về diện mạo được sơn nguyên bản của một nhân vật bằng đá cẩm thạch Hy Lạp cổ đại từ Đền thờ Aphaea, dựa trên phân tích dấu vết sắc tố, <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ c . 500 BCE </​div></​div></​div> ​ <p> Điêu khắc đá là một hoạt động cổ xưa, nơi các mảnh đá tự nhiên thô được tạo hình bằng cách loại bỏ đá có kiểm soát. Nhờ vào sự lâu dài của vật liệu, có thể thấy bằng chứng rằng ngay cả những xã hội sớm nhất đam mê một số hình thức đá, mặc dù không phải tất cả các khu vực trên thế giới đều có nhiều đá tốt để chạm khắc như Ai Cập, Hy Lạp, Ấn Độ và hầu hết Châu Âu . Tranh khắc đá (còn được gọi là khắc đá) có lẽ là hình thức sớm nhất: hình ảnh được tạo ra bằng cách loại bỏ một phần bề mặt đá còn sót lại <i> tại chỗ </​i>​bằng cách khắc, mổ, chạm và xóa. Điêu khắc tượng đài bao gồm các công trình lớn, và điêu khắc kiến ​​trúc,​ được gắn liền với các tòa nhà. Khắc đá cứng là chạm khắc cho mục đích nghệ thuật của đá bán quý như ngọc bích, mã não, mã não, đá pha lê, cá mòi hoặc carnelian, và một thuật ngữ chung cho một vật thể được làm theo cách này. Thạch cao thạch cao hoặc khoáng sản là một khoáng chất mềm, dễ dàng khắc cho các công trình nhỏ hơn và vẫn tương đối bền. Đá quý được khắc là những viên đá quý được chạm khắc nhỏ, bao gồm cả cameos, ban đầu được sử dụng làm vòng đệm. ​ </​p><​p>​ Việc sao chép một bức tượng gốc bằng đá, rất quan trọng đối với các bức tượng Hy Lạp cổ đại, gần như tất cả được biết đến từ các bản sao, theo truyền thống đã đạt được bằng cách &​quot;​chỉ&​quot;,​ cùng với các phương pháp tự do hơn. Chỉ liên quan đến việc thiết lập một lưới các ô vuông trên khung gỗ bao quanh bản gốc, sau đó đo vị trí trên lưới và khoảng cách giữa lưới và tượng của một loạt các điểm riêng lẻ, sau đó sử dụng thông tin này để khắc vào khối từ mà bản sao được tạo ra. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Metal">​ Kim loại </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​Refugees_medal_DSCF9937.JPG/​220px-Refugees_medal_DSCF9937.JPG"​ width="​220"​ height="​190"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​Refugees_medal_DSCF9937.JPG/​330px-Refugees_medal_DSCF9937.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​Refugees_medal_DSCF9937.JPG/​440px-Refugees_medal_DSCF9937.JPG 2x" data-file-width="​2148"​ data-file-height="​1858"/>​ </​div></​div> ​ <p> Đồng và hợp kim đồng có liên quan là kim loại lâu đời nhất và vẫn là kim loại phổ biến nhất cho điêu khắc kim loại đúc; một tác phẩm điêu khắc bằng đồng đúc thường được gọi đơn giản là &​quot;​đồng&​quot;​. Hợp kim đồng thông thường có đặc tính bất thường và mong muốn mở rộng một chút ngay trước khi chúng được thiết lập, do đó lấp đầy các chi tiết tốt nhất của khuôn. Sức mạnh và thiếu độ giòn (độ dẻo) của chúng là một lợi thế khi các số liệu hoạt động được tạo ra, đặc biệt là khi so sánh với các vật liệu gốm hoặc đá khác nhau (xem điêu khắc đá cẩm thạch cho một số ví dụ). Vàng là kim loại mềm nhất và quý nhất, và rất quan trọng trong đồ trang sức; với bạc, nó đủ mềm để làm việc với búa và các công cụ khác cũng như đúc; repoussé và rượt đuổi là một trong những kỹ thuật được sử dụng trong vàng và thợ bạc. ​ </​p><​p>​ Đúc là một nhóm các quy trình sản xuất, trong đó vật liệu lỏng (đồng, đồng, thủy tinh, nhôm, sắt) được đổ vào khuôn, trong đó có một khoang rỗng có hình dạng mong muốn, sau đó được phép hóa rắn . Việc đúc rắn sau đó được đẩy ra hoặc phá vỡ để hoàn thành quá trình, <sup id="​cite_ref-jepsculpture_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ mặc dù giai đoạn cuối cùng của &​quot;​công việc lạnh&​quot;​ có thể diễn ra sau khi hoàn thành. Đúc có thể được sử dụng để tạo thành kim loại lỏng nóng hoặc các vật liệu khác nhau <i> bộ lạnh </i> sau khi trộn các thành phần (như epoxies, bê tông, thạch cao và đất sét). Đúc thường được sử dụng để tạo các hình dạng phức tạp mà nếu không thì sẽ khó thực hiện hoặc không kinh tế bằng các phương pháp khác. Đúc lâu đời nhất còn tồn tại là một con ếch Mesopotamian đồng từ năm 3200 trước Công nguyên. <sup id="​cite_ref-mco_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ Các kỹ thuật cụ thể bao gồm đúc sáp bị mất, đúc khuôn thạch cao và đúc cát.  </​p><​p>​ Hàn là một quá trình trong đó các mảnh kim loại khác nhau được hợp nhất với nhau để tạo ra các hình dạng và thiết kế khác nhau. Có nhiều hình thức hàn khác nhau, chẳng hạn như hàn Oxy-nhiên liệu, hàn Stick, hàn MIG và hàn TIG. Oxy-nhiên liệu có lẽ là phương pháp hàn phổ biến nhất khi tạo ra các tác phẩm điêu khắc bằng thép vì nó dễ sử dụng nhất để tạo hình thép cũng như tạo ra các mối nối sạch và ít gây chú ý của thép. Chìa khóa để hàn oxy-nhiên liệu là đốt nóng từng miếng kim loại được nối đều cho đến khi tất cả đều có màu đỏ và tỏa sáng. Một khi sự tỏa sáng đó xuất hiện trên mỗi mảnh, sự tỏa sáng đó sẽ sớm trở thành một &​quot;​hồ bơi&​quot;​ nơi kim loại được hóa lỏng và thợ hàn phải có được các hồ bơi để liên kết với nhau, nung chảy kim loại. Sau khi nguội đi, vị trí nơi các hồ bơi tham gia giờ là một mảnh kim loại liên tục. Cũng được sử dụng nhiều trong sáng tạo điêu khắc nhiên liệu Oxy là rèn. Rèn là quá trình nung kim loại đến một điểm nhất định để làm mềm nó đủ để được tạo hình thành các dạng khác nhau. Một ví dụ rất phổ biến là làm nóng phần cuối của một thanh thép và đập vào đầu bị nung nóng màu đỏ bằng búa trong khi trên một cái đe để tạo thành một điểm. Ở giữa những chiếc búa, thợ rèn xoay thanh và dần dần tạo thành một điểm nhọn từ đầu cùn của một thanh thép. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Glass">​ Thủy tinh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Chihuly_glass_in_boat%2C_morning%2C_Palm_House_-_geograph.org.uk_-_297500.jpg/​220px-Chihuly_glass_in_boat%2C_morning%2C_Palm_House_-_geograph.org.uk_-_297500.jpg"​ width="​220"​ height="​157"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Chihuly_glass_in_boat%2C_morning%2C_Palm_House_-_geograph.org.uk_-_297500.jpg/​330px-Chihuly_glass_in_boat%2C_morning%2C_Palm_House_-_geograph.org.uk_-_297500.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Chihuly_glass_in_boat%2C_morning%2C_Palm_House_-_geograph.org.uk_-_297500.jpg/​440px-Chihuly_glass_in_boat%2C_morning%2C_Palm_House_-_geograph.org.uk_-_297500.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​457"/>​ </​div></​div> ​ <p> Thủy tinh có thể được sử dụng để điêu khắc thông qua một loạt các kỹ thuật làm việc, mặc dù việc sử dụng nó cho các tác phẩm lớn là một sự phát triển gần đây. Nó có thể được chạm khắc, với độ khó đáng kể; Roman Lycurgus Cup hoàn toàn độc đáo. <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ Đúc nóng có thể được thực hiện bằng cách cho thủy tinh nóng chảy vào các khuôn được tạo ra bằng cách ép các hình dạng vào cát, than chì hoặc khuôn thạch cao / silica chi tiết. Kính đúc lò nung bao gồm các khối thủy tinh nung trong lò nung cho đến khi chúng ở dạng lỏng và chảy vào khuôn chờ bên dưới lò nung. Thủy tinh cũng có thể được thổi và / hoặc điêu khắc nóng bằng dụng cụ cầm tay hoặc là một khối rắn hoặc là một phần của vật thể thổi. Các kỹ thuật gần đây hơn liên quan đến việc đục và liên kết tấm kính với silicat polymer và ánh sáng tia cực tím. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Wood_Bodhisattva.jpg/​220px-Wood_Bodhisattva.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Wood_Bodhisattva.jpg/​330px-Wood_Bodhisattva.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Wood_Bodhisattva.jpg/​440px-Wood_Bodhisattva.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/>​ </​div></​div> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Pottery">​ Đồ gốm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Đồ gốm là một trong những vật liệu lâu đời nhất để điêu khắc, cũng như đất sét phương tiện trong đó nhiều tác phẩm điêu khắc đúc bằng kim loại ban đầu được mô phỏng để đúc. Các nhà điêu khắc thường xây dựng các tác phẩm sơ bộ nhỏ gọi là maquettes của vật liệu phù du như thạch cao của Paris, sáp, đất sét không nung hoặc plasticine. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup>​ Nhiều nền văn hóa đã sản xuất đồ gốm kết hợp chức năng như một con tàu với hình thức điêu khắc và các bức tượng nhỏ thường được phổ biến như họ trong văn hóa phương Tây hiện đại. Tem và khuôn đã được sử dụng bởi hầu hết các nền văn minh cổ đại, từ La Mã cổ đại và Mesopotamia đến Trung Quốc. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Wood_carving">​ Khắc gỗ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​Detalle_crucificado_Luj%C3%A1n_P%C3%A9rez%2C_1793.jpg/​220px-Detalle_crucificado_Luj%C3%A1n_P%C3%A9rez%2C_1793.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​Detalle_crucificado_Luj%C3%A1n_P%C3%A9rez%2C_1793.jpg/​330px-Detalle_crucificado_Luj%C3%A1n_P%C3%A9rez%2C_1793.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​Detalle_crucificado_Luj%C3%A1n_P%C3%A9rez%2C_1793.jpg/​440px-Detalle_crucificado_Luj%C3%A1n_P%C3%A9rez%2C_1793.jpg 2x" data-file-width="​2731"​ data-file-height="​2048"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Chi tiết về đóng đinh của Chúa Jesus, Tây Ban Nha, gỗ và đa sắc , 1793. </​div></​div></​div> ​ <p> Khắc gỗ đã được thực hiện rất rộng rãi, nhưng vẫn tồn tại ít hơn nhiều so với các vật liệu chính khác, dễ bị phân hủy, hư hỏng côn trùng và lửa. Do đó, nó tạo thành một yếu tố ẩn quan trọng trong lịch sử nghệ thuật của nhiều nền văn hóa. <sup id="​cite_ref-Google_books_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Điêu khắc gỗ ngoài trời không tồn tại lâu ở hầu hết các nơi trên thế giới, do đó chúng ta ít biết rằng truyền thống cột totem phát triển như thế nào. Nhiều tác phẩm điêu khắc quan trọng nhất của Trung Quốc và Nhật Bản nói riêng là bằng gỗ, và phần lớn các tác phẩm điêu khắc châu Phi và của Châu Đại Dương và các khu vực khác. ​ </​p><​p>​ Gỗ là ánh sáng, vì vậy phù hợp cho mặt nạ và các tác phẩm điêu khắc khác dự định mang theo, và có thể có chi tiết rất tốt. Nó cũng dễ dàng hơn để làm việc hơn đá. Nó đã được rất thường xuyên sơn sau khi chạm khắc, nhưng sơn mòn ít hơn gỗ, và thường bị thiếu trong các mảnh còn sót lại. Gỗ sơn thường được mô tả kỹ thuật là &​quot;​gỗ và nhiều màu&​quot;​. Thông thường, một lớp gesso hoặc thạch cao được áp dụng cho gỗ, và sau đó sơn được áp dụng cho điều đó.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Social_status_of_sculptors">​ Địa vị xã hội của các nhà điêu khắc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Adam_Kraft.jpg/​170px-Adam_Kraft.jpg"​ width="​170"​ height="​226"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Adam_Kr 
 +Những lưu ý khi lựa chọn giường ngủ kết hợp tủ đầu giường 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +Để cuộc sống được tiện nghi, những phút giây nghỉ ngơi được trọn vẹn, giường ngủ là người bạn đồng hành không thể thiếu đối với chúng ta. Hiện nay, mẫu sản phẩm 2in1 ngày càng được ưa chuộng do có thiết kế đẹp mắt, sang trọng cùng khả năng sử dụng linh hoạt. Không ít người yêu thích và lựa chọ <​strong>​giường ngủ</​strong>​ kết hợp tủ đầu giường. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề sau:  <​strong><​em>​Thiết kế của sản phẩm</​em></​strong> ​ <img class="​alignnone size-full wp-image-1628 aligncenter"​ src="​http://​muatuao.com/​wp-content/​uploads/​2017/​06/​nhung-luu-y-khi-lua-chon-giuong-ngu-ket-hop-tu-dau-giuong.-1.jpg"​ alt=" width="​480"​ height="​312"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Giường ngủ liền tủ đầu giường đẹp mắt và sang trọng</​em></​p> ​ <​strong>​Mua giường ngủ</​strong>​ kết hợp tủ đầu giường không khó, trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu sản phẩm này, được đánh giá có giá trị thẩm mỹ cao và được khách hàng ưa chuộng. Tuy nhiên, quý vị vẫn cần phải lưu ý, khi lựa chọn thiết bị này cần phải quan tâm đến màu sắc và thiết kế giữa tủ và giường có hợp nhau không, vị trí kết nối thế nào và có phù hợp với màu sắc chung của toàn bộ phòng ngủ hay không. Giường ngủ là thiết bị nội thất trung tâm nên cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố này.  <​strong><​em>​Kích thước của sản phẩm</​em></​strong> ​ Nếu như trước kia đa phần giường ngủ chỉ có kích thước 1,6mx1,9m thì nay có thêm các kích thước đa dạng hơn như 2mx2m2, 1,​8mx2m…Nếu kết hợp thêm tủ đầu giường sẽ có kích thước rất lớn. Vì thế, trước khi quyết định lựa chọn thiết bị nào, quý vị nên đo chính xác diện tích, kích thước khu vực kê giường. Tránh trường hợp mua rồi mới do dẫn đến việc dễ chọn phải sản phẩm quá rộng hoặc quá hẹp. ​ <​strong><​em>​Giá thành, chất liệu</​em></​strong> ​ <img class="​alignnone size-full wp-image-1627"​ src="​http://​muatuao.com/​wp-content/​uploads/​2017/​06/​nhung-luu-y-khi-lua-chon-giuong-ngu-ket-hop-tu-dau-giuong.-2.jpg"​ alt=" width="​1280"​ height="​959"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Cần nắm chắc những lưu ý quan trọng khi mua sản phẩm này</​em></​p> ​ Hiện nay trên thị trường nội thất có rất nhiều sản phẩm <​strong>​giường ngủ khung gỗ</​strong>​ kết hợp với tủ đầu giường hay chất liệu nhựa, gỗ công nghiệp, MDF…Mỗi một loại chất liệu lại có giá thành khác nhau. Trong đó, gỗ tự nhiên đứng đầu bảng, để sở hữu một thiết bị này sẽ mất số tiền không hề nhỏ. Chỉ những ai có điều kiện kinh tế mới có thể sở hữu được sản phẩm này. Vì vậy, dựa trên nhu cầu sử dụng cũng như điều kiện kinh tế của mình mà quý vị chọn lựa thiết bị phù hợp nhất. Ngoài ra cũng chỉ nên mua giường ngủ tại các cơ sở uy tín, chất lượng. Tuyệt đối không ham rẻ mà mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường. Việc mua giường ngủ liền tủ đầu giường có phần phức tạp hơn so với sản phẩm thông thường. Vì lẽ đó, quý vị cần nắm chắc những lưu ý trên để chọn lựa được thiết bị ưng ý nhất. 
 +Những lưu ý khi lựa chọn giường ngủ kết hợp tủ đầu giường </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
site5621.txt · Last modified: 2018/12/18 08:52 (external edit)